Všechno, co toto fytoterapeutikum je schopno v optimální formě pacientovi poskytnout se dá vyjádřit hlavní vlastností této rostliny: ženšen je především ”adaptogen” ‚ což znamená, že je schopen vystupňovat celkovou obrannou potenci organismu proti fyzikálním, chemickým a biologickým jevům, ale i proti psychickým stresorům. Všechny tyto efekty jsou už také po léta využívány.

K fyzikálním vlivům patří např.chlad, horko či ionizační záření, k chemickým pak např. efekt toxických látek z našeho okolí nebo z užívaných medikamentů, k biologickým rizikům pak patří viry, bakterie a plísně, V některých zdravotnických zařízeních, kde je pacient léčen kombinovanou radiochemoterapií se ženšen spolupodává jako podpůrný prostředek pro limitaci pacientových potíží. Toto fytoterapeutikum limituje vedlejší efekty této terapie a zároveň zlepšuje životní kvality paciena. Preparát G - ll5 zvyšuje imunitní ochranu už po 4 týdnech užívání.

Velká část studií se zabývá zlepšením psychických faktorů: sem patří např. intelektuální výkonnost, schopnost kritického posouzení a abstraktní souvislosti, koncentrační schopnost, reakční schopnost, perspektivy budoucnosti, depresivní nálady, chybějící motivace, iritabilita (podráždění), stavy vyčerpání, opomíjení osobní péče a hygieny, nechutenství aj. Celou tuto škálu lze hodnotit jako výrazné zlepšení pacientových životních kvalit‚ přičem platí pravidlo, že čím větší potíže pacient má, tím větší může očekávat efekt.

Důležitou oblastí pro užívání ženšenu jsou adynamie (slabost), poruchy spánku, bolesti hlavy, depresivní nálady, závratě aj. Dobrý až velmi dobrý efekt byl zaznamenán u klimakterických potíží a u radikálně operovaných jedinců, přičemž tolerance substrátu G - 115 byla dobrá až velmi dobrá. Lék zkracuje i jinak nutnou rekonvalescenci. Velmi se lék osvědčil u obstrukční nemoci plic, která je dnes středem pozornosti. Zlepšují se nejen životní kvality těchto pacientů ale i některé plicní funkce. Lék ulehčuje příjem kyslíku a jeho zpracování v organismu a to až na jeho buněčné rovině, což ocení především sportovci. Lék snižuje srdeční frekvenci a hladiny laktátů, zlepšuje kyslíkové zásobení a to bez dopingu. Substrát však není lékem proti vysokému nebo nízkému tlaku, není lékem u vysokých hladin cukru či tuků,močoviny aj.,tyto hladiny však přece jen posunuje blíž k normě. Lék lze užít i v inhalační formě, mnoho jiných efektů ženšenu však přesto zůstává zatím nepoznáno.

Závěrem lze říci ‚že úloha ženšenu i většiny fytoterapeutik spočívá na harmonickém spoluúčinku řady různých látek, další výzkum v tomto ohledu je ale i nadále nutný. Efekt ženšenu je výraznější u starších a deficitních pacientů. Moderní věda by mohla prokázat‚ že tento lék bude skutečně představovat účinný, nerizikový a počasně užívaný medikament, který bude pokračovat v prastaré tradici s cílem, aby výrazně stouply naše životní kvality.

Die Apotheke, 2003, č.10, s. 18 - 20.

MUDr.B. Fuchs, CSc.

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby