MiniAtlas liečivých rastlín

Miroslav HabánMiniAtlas liečivých rastlín vychádzal ako príloha časopisu Liečivé rastliny vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA v rokoch 2004 až 2011

Autor doc. Ing. Miroslav HABÁN, PhD. sa narodil 2. decembra 1969 v Žiline. V rokoch 1984 – 1988 absolvoval Strednú poľnohospodársku školu v Žiline, fytotechnický odbor, v rokoch 1988 – 1993 Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a v rok 1996 ukončil doktorandské štúdium v odbore špeciálna rastlinná výroba.

Od roku 1996 prednáša na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Vedeckovýskumná a výchovno-vzdelávacia činnosť doteraz zahŕňa riešenie 5 medzinárodných, 14 domácich projektov, organizáciu 15 vedeckých podujatí, realizáciu 9 odborných vzdelávacích aktivít pre prax, spoluautorstvo na 4 samostatných výstavách, výchovu 66 diplomantov a 2 doktorandov ako školiteľ-konzultant.

CV autoraCV author - English

Je dlhoročným prispievateľom časopisu Liečivé rastliny.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby