Použitie liečivých čajov a fytofarmák sa v poslednom období veľmi rozšírilo. Väčšina fytofarmák patrí medzi voľnopredajné lieky. Predstavujú dôležitú skupinu liekov v samoliečení. Pacienti ich používajú pri najrôznejších indikáciách: pri ochorení dýchacích ciest, pri zažívacích ťažkostiach, pri poruchách spánku, kožných ochoreniach a pri mnohých ďalších. Fytofarmaká bývajú často podceňovanou skupinou liekov z hľadiska nežiaducich účinkov a interakcií. Nemenej dôležitý je pre správnu a bezpečnú liečbu okrem sledovania interakcií a nežiaducich účinkov i spôsob prípravy liečivého čaju (zápar, odvar, macerácia za studena a pod.), spôsob použitia (ako často, kedy – večer, ráno) a dôležité osobitné upozornenie pre pacienta (nechodiť na slnko, kontraindikácie a pod.). Preto bolo mojou snahou pripraviť tento s odbornými informáciami pre potreby lekárnika pri konzultačnej a poradenskej činnosti v priamom kontakte s pacientom vo verejnej lekárni. Dúfam, že mu pomôže pri hľadaní odpovedí na mnohé otázky pacientov vo veci fytofarmák a liečivých čajov.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli v získavaní vedomostí v oblasti fytoterapie a liečivých rastlín, najmä pracovníkom Katedry farmakognózie a botaniky a Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Veľmi ďakujem aj celej mojej rodine za podporu vo všetkom, čo robím.

PharmDr. A. Jančovičová

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby