Jarabina vtáčia
(Sorbus aucuparia L.)
česky: jeřáb obecný
anglicky: Rowan
nemecky: Wilde Vogelbeere
rusky: Рябина обыкновенная

 

Opis: strom, rastúci do výšky 15 m s guľatou korunou a svetlosivou kôrou. Konáre sú priamo odstávajúce. Listy sú nepárno perovito zložené. Lístky sú kopijovito podlhovasté, 25 - 60 mm dlhé, v 5 - 7 jarmách. Listová čepeľje na okraji ostro pílkovitá, na líci roztrúseno a na rube husto ochlpená. Súkvetie je usporiadané v cho-cholíkatých metlinách. Kvety sú v priemere 8-10 mm veľké, kalíšne lístky 1,5 - 2 mm veľké, tupé. Koruna je biela, lupienky okrúhle. Kvitnú v máji až júni. Plody sú guľaté, červené malvice, 9-10 mm v priemere veľ­ké, trpkej chuti. Väčšie malvice (13 - 15 mm), so sladkými plodmi má poddruh jarabina vtáčia moravská (Sorbus aucuparia subsp. moravica) - mutant, kto­rý vznikol pravdepodob­ne na severnej Morave (Ostružná pri Sumperku), odkiaľ je vegetatívne roz­množovaný a často v horna­tých oblastiach  pestovaný pre jedlé plody.

Rozšírenie a Výskyt: subarktický - euroázijský druh. U nás je rozšírený vo svetlých listnatých lesoch, zarastených skalách a tiesňavách, často vysádzaný v hornatých ob­lastiach pozdĺž ciest.

Možnosti získania: zberom z prírodných podmienok. Droga: usušený jarabinový plod - Sorbi aucupariae fruc­tus. Pomer zosušenia je 6 : 1.

Obsahové látky: v plodoch sú zastúpené hlavne sacharidy (glukóza, sorbóza, sorbitol), organické kyseliny (kyse­lina jablčná, sorbínová; v nedozretých plodoch para-sorbínová), pektíny, triesloviny, karotenoidy, kyselina askorbová (0,1 - 0,2 %), silica a flavonoidy (kvercetín, rutín).

Liečivé Vlastnosti a Účinnosť: flavonoidy z drogy pôsobia mo-čopudne (diuretikum) spolu s ďalšími látkami sú účinné pri vylučovaní piesku a drobných konkrementov z or­ganizmu. Obsahové látky drogy pôsobia na vyprázd­ňovanie čriev (gastrointestinálne regulans - mierne laxatívum) aj pri riedkej stolici, kde pôsobia na zahusťovanie triesloviny. Vysoký obsah vitamínu C v plodoch je možné zužitkovať pri hypovitaminóze (vitamíniferum). Silica pôsobí mierne protizápalovo (antiflogistikum).

Použitie plodov: je známe hlavne v ľudovom liečiteľstve, najčastejšie vo forme sirupov, macerátov, odvarov, ale i lekvárov a pod. Známe sú indikácie pri močových kame­ňoch a reumatických ochoreniach. Čerstvé plody sa kon­zumujú ako preháňadlo, používali sa na výrobu octu. Na Slovensku sa miestne z plodov vyrábala pálenka, ktorá sa užívala pri dyzentérii. Výlisky z plodov sú vitaminóznym krmivom, na listoch si pochutia kozy a ovce.

Toxicita: dlhodobé užívanie čerstvých plodov sa neodpo­rúča z dôvodu dráždivosti žalúdočnej a črevnej sliznice (pôsobenie kyseliny parasorbínovej), ktoré môže byť príčinou zvracania, hnačiek až poškodenia obličiek. Sušením a varením dochádza k rozkladu kyseliny pa­rasorbínovej a štiepnymi procesmi vzniká netoxická kyselina sorbínová, ktorá sa používa ako konzervans v potravinárstve.

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby