Liečivé rastliny 4/2017 Doc. RNDr. J. Spilková, CSc.:
Rostlinné drogy s protizánětlivým účinkem na sliznici a kůži (I)
Herbal drugs with anti-inflammatory effects on the skin and mucous membranes (I)
Pflanzliche Drogen mit entzündungshemmender Wirkung auf die Haut und auf Schleimhäute (I)

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (10). Choroby a škůdci náprstníku
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (10).Diseases and pests of foxgloves.
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (10).Krankheiten und Schädlinge der Fingerhüte

 

Homolová, S. Jurčák:
Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (10). Dvojzub trojdielny – Bidens pilosa
Health garden: A back-garden – health source for the whole family (10).Black-jack (Bidens pilosa)
Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle für die ganze Familie (10).Behaarter Zweizahn (Bidens pilosa)

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Ovocie a zelenina v našej súčasnej výžive (4) Tropické ovocie: avokádo, kivi, mango
Fruits and vegetables in contemporary nutrition (4).Tropical fruits: avocado, kiwi, mango.
Obst und Gemüse in der heutigen Ernährung (4).Tropische Früchte: Avocado, Kiwi, Mango

Ing. J. Pížl:
Aby chutné a zdravé rajčiny i ostatná zelenina odolali biznisu (prečo uschovávať semená?)
May tasty and healthy tomatoes and other vegetables hold up in commerce (Why to store seeds?)
Mögen leckere und gesunde Tomaten und anderes Gemüse dem Handel widerstehen (Wozu Samen aufbewahren?)

Ing. V. Štalmach:
Od „indiánskeho tabaku“ k chemickému liečivu. (36) Lobelka tabaková
From the “tobacco of Indians” to a chemical drug (36) Indian tobacco (Lobelia inflata)
Vom „Tabak der Indianer“ zum chemischen Arzneimittel (36) Indianertabak (Lobelia inflata)

MUDr. K. Mika.:
Od rastliny k človeku (LXXIX). Náprstník červený – náprstník červený – † Digitalis purpurea L. (Scrophulariaceae)
From plant to man (LXXIX).Purple foxglove – † Digitalis purpurea L.(Scrophulariaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (LXXIX).Roter Fingerhut – † Digitalis purpurea L.(Scrophulariaceae)

Mgr. R. Eckerová, prof. RNDr. M. Toropila, CSc.:
Liečivé rastliny vo veterinárnej medicíne (9). Kyanogénne glykozidy
Medicinal plants in veterinary medicine (9).Cyanogenic glycosides
Heilpflanzen in der Veterinärmedizin (9).Cyanogene Glykoside

Doc. RNDr. I. Šalamon, CSc.:
Prvá odroda liečivej rastliny zo Slovenska s právnou ochranou na území Európskeho spoločenstva
The first medicinal plant cultivar from Slovakia protected by law of the European Union
Der erste Heilpflanzenkultivar aus der Slowakei mit Rechtschutz der Europäischen Union

Ing. E. Mňahončáková, PhD.:
Botanická záhrada SPU – história, súčasnosť so zameraním na liečivé, aromatické a koreninové rastliny
Botanical garden of the Slovak University of Agriculture – past and present with focus on medicinal, aromatic and seasoning plants
Botanischer Garten der Slowakischen Landwirtschaftlichen Universität – Geschichte und Gegenwart mit Ausrichtung auf Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen

Ing. K. Kaffková, Ph.D., Ing. P. Kaššák, Ph.D.:
Šalvia lekárska – pestovanie, história, zaujímavosti, použitie
Common sage (Salvia officinalis) – cultivation, history, use, interesting facts
Echter Salbei (Salvia officinalis) – Anbau, Geschichte, Nutzung, Wissenswertes

Veda | výskum | názory
Čo je epigenetika?
Krilový olej ako pomoc pri ADHD

Redakcia
Liečivé rastliny nielen pre zdravú pečeň...

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (7) Digitalis purpurea Euphrasia rostkoviana
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (7).Digitalis purpurea Euphrasia rostkoviana
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (7).Digitalis purpurea Euphrasia rostkoviana

PharmDr. Ľ. Farkaš:
Zo zahraničnej tlače: Antidiabetické účinky citrusov

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Otto Wallach
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Otto Wallach
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Otto Wallach

Veda | výskum | názory
3 bylinky a korenie na úzkosť a depresiu


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby