Kakao sa získava z bôbov kakaovníka /Theobroma cacao, L./, stromu pôvodom z Latinskej Ameriky. Kult pitia kakaa pochádza od Májov, po nich bol u Aztékov súčasťou mnohých kultových a náboženských obradov. Považovali ho za božský nápoj zvyšujúci vytrvalosť a zaháňajúci únavu. Najvýznamnejšími svetovými producentami sú africké štáty /Pobrežie Slonoviny, Ghana, Nigéria, južná Amerika, Equádor, Brazília, Kolumbia, Mexiko/, hojne sa pestuje aj v rovníkovej Ázii. Najväčšími odberateľmi sú USA a Veľká Británia. Od začiatku 19. storočia sa z neho vyrába horká, neskôr aj mliečna čokoláda.

Kakao je jedným z prírodných zdrojov koncentrovaných polyfenolových zlúčenín flavanolov, podskupiny prirodzených rastlinných antioxidantov, označovaných ako flavonoidy. 100 g kakaa ich obsahuje až 1400 mg, horká a mliečna čokoláda 170 resp. 70 mg, v jablkách sa nachádza okolo 106 mg, v červenom víne 22 mg a v čiernom čaji do 40 mg. Z biologických účinkov flavanolov je mimoriadne významný vplyv na normalizáciu cievnych funkcií. V intímach ciev brzdia podľa súčasných poznatkov vznik a rozvoj sklerózy podporujúce zápalové procesy. Protisklerotické účinky flavanolov kakaa spočívajú aj v redukcii hladiny a v blokáde oxidácie celkového cholesterolu i jeho "zlej"/LDL/ frakcie v krvi. Tlmia ďalej nadmerným stresom podmienú zvýšenú aktivitu krvných doštičiek a zabraňujú tak vytvaránie trombov - často až život ohrozujúcich krvných zrazenín. Za dôležitý sa tiež považuje ich podiel na regulácii /v dôsledku rozširovania ciev najmä znižovaní/ krvného tlaku. Obmedzujú tvorbu a uvoľňovanie tzv. voľných radikálov a podporujú ich vychytávanie z krvi. Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že na flavonoidy bohatá strava/napr. stredomorská/ môže podľa všetkého podstatne znižovať riziko ischemickej choroby srdca ako dôsledku kôrnatenia ciev. Nasvedčujú tomu priaznivé výsledky z klinických pokusov u zdravých osôb, u ktorých podávanie horkej čokolády s vysokým obsahom flavanolov zvýšilo vlastnú antioxidačnú kapacitu krvi, znížil sa objem reaktívnych foriem kyslíka, čím sa redukoval organizmus poškodzujúci tzv. oxydačný stres. Pozorovali pri nich taktiež ochranný vplyv čokolády na hladinu "dobrej"/HDL/ frakcie cholesterolu. Doteraz získané poznatky naznačujú, že kakao a čokoláda má v systéme racionálneho stravovania svoje miesto pri znižovaní rizika rozvoja sklerózy vencovitých tepien srdca a ciev a jej pozdejších následkov/ infarkt, mozgová mŕtvica/, ako aj pri kontrole hypertenzie. Na definitívne potvrdenie priaznivých výsledkov získaných z doposial krátkodobejších štúdií budú však ešte potrebné ďalšie dlhodobé a na širšej populácii pri zohľadnení viacerých rizikových faktorov uskutočnené prieskumy.

 


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby