Oman britský (Oman britský), Inula britanica L., Astrovité-Asteraceae

Opis: U nás rastie celkovo 19 druhov omanov. Z nich sa oman britský (Inula britanica) niekedy ľudovo pokladá za arniku horskú. Druh je nižší než oman pravý, má odlišne vyzerajúce jazykovité kvety a listy sú na rube pavučinato ochlpené.

Výskyt: Rastie pri potokoch a na vlhkejších stráňach a lúkach.

Zber a úprava: Zbiera sa vňať v čase kvitnutia. Suší sa v tieni na dobre vetranom mieste.

Obsahové látky: Rastlina obsahuje éterický olej, alantolaktón, inulín, flavóny atď.

Použitie: Na pokusných psoch a teľatách bolo dokázané, že dávka výluhu vnútorne v množstve 10 ml /kg hmotnosti mala za následok útlm sekrécie črevných žliaz a zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy a lipázy. Množstvo peptidázy sa zvýšilo nepatrne a nepatrne sa zmenilo pH prostredie. V krvnom sére sa pozorovala zvýšená hladina gamaglobulínu. U teliat sa zaznamenalo zvýšenie bioelektrických prúdov vznikajúcich počas srdcovej činnosti. Výsledky bádaní doporučujú používať výluh drogy - 1 : 10 v dávke 10 ml / kg živej hmotnosti pri žalúdkovo-črevných ochoreniach teliat (hnačky) podľa nasledujúceho návodu: zaviesť hladovú dietu (vynechať 2 - 3 termíny podania mlieka) a nahradiť ich výluhom z drogy v množstve 300 - 500 ml (v závislosti od hmotnosti) na jedno teľa trikrát denne v priebehu 4 - 6 dní. Posledné dni (5 - 6 deň výluh dávať 30 - 40 minút pred podaním mlieka. Výluh sa pripravuje ako zápar.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby