Liečivé rastliny 4/2004Obsahové látky rostlin používaných ve strední Evropé jako perspektívni léčiva vycházející z pŕírodních zdroju (I

 • Active constituents of Central European medicinal plants - potential sources of new natural drugs (I) Inhaltsstoffe mitteleuropäischer Heilpflanzen - vielversprechende Quellen neuer Naturheilmittel (I)
Moruša biela - morušovník bílý - Morus alba L., moruša čierna - morušovník černý - Morus nigra L. (morušovité- Moraceae)
 • White Mulberry, Black Mulberry, (Moraceae)
 • WeiRer Maulbeerbaum, Schwarzer Maulbeerbaum, (Maulbeerbaumgewächse)
Od rastliny k človekovi V.
 • From plánt to man V.
 • Von der Pflanze zum Menschen V.
Lipa - symbol Slovanstva a obľúbená liečivá rastlina II.
 • Linden - a Slavonic symbol and a popular medicinal plánt II.
 • Linde - ein Symbol des Slavventums und eine beliebte Heilpflanze II.
Pestovanie a využitie aromatických a koreninových rastlín (10). Bazalka pravá
 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (10). Basil Anpflanzung und Vervvendung von Heil-, Aróma- und Gevvurzpflanzen (10). Basilikum
Fotoreport
 • Photo-report, Photoreport
Liečivé rastliny Západu nového milénia (18)
 • Western medicinal plants of the new millenium (1 8) Heilpflanzen des VVestens im neuen Millenium (18)
Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XI. Rastliny obsahujúce látky  odkašliavajúcim účinkom - expektoranciá
 • Medicinal.plants in veterinary medicíne. XI. Plants vvith components promoting expectoration - Expectorants Heilpflanzen in der Tiermedizin. XI. Pflanzen mit ausvvurffôrdernden Inhaltsstoffen - Expektorantia
Zo zahraničnej tlače


FAREBNÁ PRÍLOHA: Miniatlas liečivých rastlín 4. Astrovité (Asteraceae):
Palina obyčajná - Artemisia vulgaris L., Palina abrotská - Artemisia abrotanum L., Palina dračia - Artemisia dracunculus L.,
Palina pravá - Artemisia absinthium L.
COLOR INSET: Mini-atlas of medicinal plants 4. Asteraceae
Mugvvort, Common VVormvvood - Artemisia vulgaris L., Southernvvood - Artemisia abrotanum L,
Tarragon - Artemisia dracunculus L., VVormvvood - Artemisia absinthium L.
FARBBEILAGE: Miniatlas der Heilpflanzen 4. Korbbliitengevvächse (Asteraceae):
Cemeiner Beifuss - Artemisia vulgaris L, Eberraute, Stabvvurz-Beiťuss - Artemisia abrotanum L., Estragón
- Artemisia dracunculus L, VVermut - Artemisia absinthium L.

 

 

 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby