Liečivé rastliny 5/2004Obsahové látky rostlin používaných ve strední Evropé jako perspektívni léčiva vycházející z pŕírodních zdroju (M)

 • Active constituents of Central European medicinal plants - potential sources of new natural drugs (II) Inhaltsstoffe mitteleuropäischer Heilpflanzen - vielversprechende Quellen neuer Naturheilmittel (II)
Prečo padá na jeseň lístie zo stromov?
 • Why do tree leaves fall off in autumn?
 • Warum fallen im Herbst die Blätter der Bäume ab?
Léčivé a okrasné druhy rodu Leuzea
 • Medicinal and ornamental species of the genus Leuzea Heil- und Zierpflanzen unter deň Arten der Gattung Leuzea
Od rastliny k človekovi VI.
 • From plant to man VI.
 • Von der Pflanze zum Menschen VI.
Lipa - symbol Slovanstva a obľúbená liečivá rastlina III.
 • Linden - a Slavonic symbol and a popular medicinal plánt III.
 • Linde-ein Symbol des Slavventums und eine beliebte Heilpflanze III.
Pestovanie a využitie aromatických a koreninových rastlín (11). Majorán záhradný
 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (11). Marjoram Anpflanzung und Vervvendung von Heil-, Aroma- und Gewúrzpflanzen (11). Majorán
Fotoreport
 • Photo-report Photoreport
Liečivé rastliny Západu nového milénia (19)
 • Western medicinal plants of the new millenium (19) Heilpflanzen des VVestens im neuen Millenium (19)
Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XII. Rastliny obsahujúce látky s odkašTávajúcim účinkom - expektoranciá.
 • Medicinal plants in veterinary medicíne. XII. Plants with components promoting expectoration - Expectorants Heilpflanzen in derTiermedizin. XII. Pflanzen mit auswurffordernden Inhaltsstoffen - Expektorantia
5. medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách v SR. Abstrakty.
 • 5th international conference on medicinal plants in Slovakia. Abstracts. 5. internationale Konferenz Heilpflanzen in der Slovvakei. Abstrakta.
Zo zahraničnej tlače
 • Expozícia liečivých rastlín na 31. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2004 v Nitre.
 • Medicinal plants exposition at the 31 st international agriculture and food products fair Agrokomplex 2004 in Nitra Heilpflanzenausstellung bei der 31. internationalen Landvvirtschafts- und Lebensmittelmesse Agrokomplex 2004 in NitraPracovný deň sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.
 • Workshop of the Section of Natural Drugs of the Slovák Pharmaceutical Society Tagung der Sektion fúr Naturheilstoffe der Slowakischen Pharmazeutischen Gesellschaft

 


Miniatlas liečivých rastlín 5. Astrovité (Asteraceae):
Palina pontická - Artemisia pontica l., Slnečnica ročná - Helianthus annuus L., Slnečnica hľuznatá (topinambur) - Helianthus tuberosus L., Stévia cukrová - Stevia rebaudiana Bertoni (L.) Hemsl.
COLOR INSET: Mini-atlas of medicinal plants 5. Asteraceae
Roman Mugvvort - Artemisia pontica L., Common Sunflovver - Helianthus annuus L., Jerusalem artichoke (topinanbour) - Heliant-hus tuberosus L., Stevia - Stevia rebaudiana Bertoríi (L.) Hemsl.
FARBBEILAGE: Miniatlas der Heilpflanzen 5. Korbblútengevvächse (Asteraceae):
Rômischer Beifuss - Artemisia pontica L., Gemeine Sonnenblume - Helianthus annuus L., Topinambur - Helianthus tuberosus L., Stevia - Stevia rebaudiana Bertoni (L.) Hemsl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby