Tyto dechové problémy nemusí zvláště pro starší jedince znamenat jen bezvýznamné postižení zdraví.V éře fytoterapeutik se ukázalo,že určitou pomoc v tomto ohledu může přinést všehoj americký (Panax quinquefolium) a to v podobě preparátu CVF - E002 při denní dávce 200 mg. Tento ženšenový přípravek měl nyní ve studii u 208 geriatrických pacientů ukázat, zda je schopen zabránit respiračním infekcím. Přitom se ukázalo, že v kontrolní skupině, která dostávala jen zcela neúčinnou imitaci tohoto přípravku byl počet těchto infekcí dechových cest téměř l0-krát vyšší než u všehoje (ženšenu). Všichni pacienti patřili k těm, kteří byli z hlediska této irfekce už dříve očkováni, takže tato fytoterapie prokázala svůj preventivní efekt. Autoři na podkladě získaných výsledků vyslovili názor, že ženšen aktivuje tuto očkováním získanou ochranu před irfekcí. I při tomto pozoruhodném efektu dané substance je třeba jako i u všech ostatních fytoterapeutik respektovat tu skutečnost, že extrakt z tohoto rostlinného kořene není vždy identický a srovnatelný s efektem jiné substance tohoto fytoterapeutika.

J. Amer. Geriatr. Soc.‚ 52‚ 2004, č.l, s.l3—19.

MUDr. B. Fuchs