RNDr. PhMr. M. KADLEČKOVÁ: Organizace řízení pěstování a sběru léčivých rostlin v ČSSR                                                        1

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Možno u nás pestovať čajovník?                            3

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Viete, že ...                                                              7

O. RYDLO: Dvakrát o řasách  14    

E. VESELÝ: Mladí zdravotníci a léčivé rostliny      15

J. A. ZENTRICH: Z pokladnice ruského lidového léčitelství     16

S. SEDLÁČEK: Chocholačka dutá      19

Zpráva o plenárním zasedání Ústředního poradního sboru ministerstva zdravotníctví  ČSSR pro pěstování a sběr léčivých rostlin              20

Dr. M. STRŽÍNEK: Jak se začínalo          22

J. A. ZENTRICH: Lesní léčivé rostliny      24

Ing. V. KREJČÍK: Královna sněhu        26

Zaujímavosti            28

Blahoželáme jubilantom           30

ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby