Doc. RNDr. M. Sovová, CSc., Mgr. M. Fořtová, prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:Liečivé rastliny 3/2006

 • Možnosti terapeutického využití konopí
 • Possible therapeutic use of cannabis
 • Über die Möglichkeit der therapeutischen Nutzung von Hanf

Ing. M. Habánová, PhD., Ing. M. Habán, PhD., MUDr. P. Chlebo:

 • Liečivé rastliny v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení (III). Ochorenia ústnej dutiny
 • Medicinal plants in the prevention and supporting therapy of civilization diseases (III). Oral cavity diseases
 • Heilpflanzen in der Prävention und unterstützender Therapie von Zivilisationskrankheiten (III). Erkrankungen der Mundhöhle

MUDr. K. Mika:

 • Od rastliny k človekovi XIV.
 • From plant to man XIV.
 • Von der Pflanze zum Menschen XIV.

Doc. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.:

 • Liečivé rastliny Západu nového milénia (27)
 • Western medicinal plants of the new millenium (27)
 • Heilpflanzen des Westens im neuen Millenium (27)

MVDr. P. Kováč, PharmDr. M. Kováčová:

 • Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XIX. Rastliny s močopudným účinkom – diuretiká
 • Medicinal plants in veterinary medicine. XIX. Plants with diuretic effects
 • Heilpflanzen in der Tiermedizin. XIX. Pflanzen mit harntreibender Wirkung – Diuretika

Významné osobnosti našej farmácie. Georgius Josephus Camel

 • Eminent personages of our pharmacy. Georgius Josephus Camel
 • Hervorragende Persönlichkeiten unserer Pharmazie. Georgius Josephus Camel

Nové knihy: Malý atlas liečivých rastlín do lekárne

 • New books: Little atlas of medicinal plants for the pharmacy
 • Neue Bücher: Kleiner Heilpflanzenatlas für die Apotheke

K životnému jubileu doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklovej, CSc.

 • Jubilee of doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, CSc.
 • Zum Jubiläum von doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, CSc.

Výstava léčivých rostlin v Brně

 • Medicinal plants exhibition in Brno
 • Heilpflanzenausstellung in Brno

Zo zahraničnej tlače        

Zaujímavosti z internetu


FAREBNÁ PRÍLOHA  •  COLOR INSET  •  FARBBEILAGE

Ing. M. Habán, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín 15. Hluchavkovité (Lamiaceae)
Mäta – Mentha L. | Mäta pieporná – Mentha x piperita L. | Mäta klasnatá – Mentha spicata L. | Mäta dlholistá – Mentha longifolia (L.) L. in Nath.

 • Mini-atlas of medicinal plants 15. Lamiaceae

Mint – Mentha L. | Peppermint – Mentha x piperita L. | Spearmint – Mentha spicata L. | Horse Mint – Mentha longifolia (L.) L. in Nath.

 • Miniatlas der Heilpflanzen 15. Lippenblütengewächse (Lamiaceae)

Minze – Mentha L. | Pfefferminze – Mentha x piperita L. | Krauseminze – Mentha spicata L. | Ross-Minze – Mentha longifolia (L.) L. in Nath.

 

 

 

 

 


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby