Túto časť príspevku, ktorou ukončíme súčasný pohľad na vitamíny vo svetle najnovších poznatkov, venujeme zostávajúcim zástupcom vitamínov rozpustných vo vode, a to biotínu, vitamínu C a vitamínu B17 .

Biotín sa v minulosti označoval ako vitamín H (podľa nemeckého Haut – koža), alebo tiež koenzým R. Je to heterocyklická zlúčenina so zložitým štruktúrnym vzorcom (obsahuje v molekule imidazolidonový kruh spojený s tetrahydrotiofénovým kruhom). Z teoreticky možných 8 stereoizomérov (priestorových usporiadaní) sa v prírode vyskytuje len D-biotín. Biotín je koenzýmom  4 enzýmov karboxyláz, ktoré sa podieľajú na syntéze mastných kyselín, aminokyselín a glukózy.  Pre správny vývoj a fungovanie organizmu je nevyhnutný. Človek a tiež ostatné cicavce  nedokážu vo svojom metabolizme syntetizovať biotín, preto musí byť získavaný z potravy.

Biotín sa vyskytuje v mnohých potravinách vo veľmi rozličných množstvách. Bohatými zdrojmi sú pečeň, obličky, vaječný žĺtok, sója, orechy, špenát, huby a šošovica (od 20 ?g do 100 ?g v 100 g jedlého podielu). Chudé mäso, ovocie, cereálie a chlieb obsahujú v 100 g od 1 ?g do 20 ?g biotínu. V zelenine a ovocí sa biotín nachádza vo forme extrahovateľnej vodou, zatiaľ čo v droždí a živočíšnych produktoch sa vyskytuje v pevne viazaných komplexoch. O biologickej využiteľnosti  biotínu z rôznych zdrojov  nemáme zatiaľ spoľahlivé údaje. Požadovaný denný príjem biotínu nebol presne stanovený. Vedecký výbor pre potraviny (orgán Európskeho úradu pre potraviny) definoval referenčnú hodnotu denného príjmu biotínu pre  dospelých v rozsahu od 15 ?g do 100 ?g. Pri sledovaní denného príjmu biotínu v Nemecku sa zistili priemerné hodnoty 43 ?g pre ženy a  53,7 ?g pre mužov. Vo Veľkej Británii boli zistené priemerné hodnoty denného príjmu biotínu pre ženy 56,3 ?g a pre mužov 69,7 ?g.

Nedostatok biotínu sa vyskytuje len zriedkavo. Bol pozorovaný v spojitosti s infúznou výživou bez biotínu a po vysokej konzumácii vaječných bielkov. Symptómy nedostatku sa môžu prejaviť aj po dlhodobej liečbe antibiotikami. Ku klinickým príznakom nedostatku biotínu  patria kožné abnormality, ako dermatitídy, erytém (začervenanioe kože),  vypadávanie vlasov (alopécia) a plesňové nákazy. U dospelých je pri jeho nedostatku ovplyvnený centrálny nervový systém, čo sa môže prejaviť ako letargia, depresia, precitlivelosť, alebo bolesť svalov. Niekedy trvá mesiace až roky, kým sa symptómy prejavia.  U detí sa nedostatok prejaví skôr  (v priebehu 3 až 6 mesiacov).

Nepriaznivé účinky nadmerných dávok biotínu neboli zistené. Pre nedostatok systematických sledovaní odozvy organizmu na príjem rozličných dávok biotínu u zdravej populácie nie je v súčasnosti možné určiť maximálnu prípustnú dennú dávku. Na základe dostupných údajov z rôznych štúdií možno však konštatovať, že bežný príjem biotínu z potravín pri normálnom stravovaní nepredstavuje pre všeobecnú populáciu zdravotné riziko.

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je dôležitým vitamínom s antioxidačným účinkom a teší sa veľkej popularite. V molekule obsahuje 6 atómov uhlíka vo forme hydroxylaktónu a štrukturálne je podobný glukóze. Oxidáciou sa mení na kyselinu L- dehydroaskorbovú, ktorá tiež účinkuje ako vitamín a môže sa redukovať späť na kyselinu L- askorbovú. Vitamín C je veľmi dobre rozpustný vo vode a vo vodnom roztoku sa oxiduje atmosferickým kyslíkom na rovnovážnu zmes kyseliny L- askorbovej a L-dehydroaskorbovej. Je to pre ľudský organizmus esenciálny mikronutrient s dôležitými antioxidačnými vlastnosťami a chráni bunky proti oxidačnému stresu. Vďaka jeho ochranným účinkom bol vitamín C predmetom rozsiahlych sledovaní v rôznych klinických podmienkach.

Vitamín C  má v organizme mnohostrannú úlohu. Ovplyvňuje funkciu bunkového jadra tým, že sa podieľa na vzniku DNA a je potrebný aj pre správne fungovanie povrchovej časti bunky. Dôležitý je pre tvorbu a funkciu niektorých hormónov a ovplyvňuje priebeh imunologických reakcií. Podporuje detoxikačné reakcie organizmu a je súčasťou metabolizmu ďalších vitamínov, menovite vitamínu A a E, tiamínu, riboflavínu a kyseliny pantoténovej.

Nedostatok vitamínu C (pri dennom príjme menej ako 10 mg) vedie u človeka ku klinickým syndrómom známym pod označením skorbut. Prejavuje sa únavou, malátnosťou, znížením počtu červených krviniek a zdurením ďasien. Vyskytujú sa poruchy väzivových tkanív a krvácanie z nosa. Charakteristickými znakmi neskorších štádií nedostatku vitamínu C je lámavosť ciev a pomalé hojenie rán v dôsledku zhoršenej syntézy kolagénu.

Najlepším zdrojom vitamínu C sú šípky, citrusové ovocie, čierne ríbezle a jahody. Dobrým zdrojom je aj zelenina, ako paradajky, paprika, chren, zelené vňate, kapusta, najmä kyslá a zemiaky. Aj živočíšne tkanivá obsahujú vitamín C. Dobré zdroje predstavujú obličky a pečeň. Pôvodné množstvo vitamínu C prítomné v potravinách sa pri kulinárnej úprave  znižuje vylúhovaním do vody a oxidáciou pri tepelnej príprave jedál. Vedecký výbor pre potraviny EU v roku 1993 doporučil denný príjem vitamínu C pre  dospelých  45 mg, so zvýšením na 55 mg v tehotenstve a na 70 mg pri dojčení. V súčasnosti sa u nás uvádza denná potreba pre dospelých  v rozmedzí 60  až 80 mg. Sledovanie príjmu vitamínu C z potravín a výživových doplnkov v európskych krajinách preukázalo priemerný denný príjem vyšší ako je odporúčaná dávka. V Nemecku bol zistený priemerný denný príjem z potravín bez výživových doplnkov okolo 180 mg, vo Veľkej Británii 205 až 217 mg, vo Švédsku 200 až 220 mg, v Taliansku 268 mg  a v Holandsku 204 mg. Pri súčasnom užívaní výživových doplnkov obsahujúcich vitamín C sa príjem zvýšil až do množstva 1 g denne.

Nadbytok vitamínu môže byť nebezpečný najmä pre tehotné ženy.  Dostupné údaje zo sledovania príjmu vitamínu C potvrdzujú, že denná dávka do 1 g pri bežnom príjme zo stravy a výživových doplnkov nemá nepriaznivé účinky na gastrointestinálny trakt.  Dávky 2 g denne a viac môžu spôsobiť hnačku, nadúvanie a poruchy vstrebávania medi a selénu. Pri vysokých dávkach sa môžu tvoriť obličkové kamene.  Zvýšené riziko tvorby obličkových kameňov nebolo zistené u osôb s pravidelným denným príjmom 1,5 g vitamínu C.  Sledovanie absorpcie vitamínu C ukázalo, že absorpcia prebieha len do nasýtenia potreby a  vysoký príjem  nad 1 g denne sa prejaví len nepatrným zvýšením obsahu v tkanivách, ale môže znamenať zvýšené riziko nepriaznivých účinkov. Expertná skupina vo Veľkej Británii v roku 2003 doporučila hornú hranicu dennej dávky v množstve 2 g. Najvyššia prípustná denná dávka vitamínu C nebola stanovená pre nedostatok potrebných údajov z dlhodobých sledovaní účinkov vysokých dávok.

Vitamín B17 uvádzame ako posledný, pretože vitamínom, v pravom slova zmysle, nie je. Jedná sa o amygdalín, ktorý patrí do skupiny chemických zlúčenín známych pod názvom glykozidy. Názov získal na základe svojho výskytu v horkých kôstkach ovocia, ako sú mandle (amygdala – mandľa), marhule, slivky, čerešne, ale aj jablká.

Prezentujeme ho iba okrajovo, nakoľko podrobné štúdie o spôsobe jeho účinku a o účinných formách a dávkach v súčasnosti nemáme. V ostatnom čase sa o ňom hovorí ako o úspešnom lieku v boji s rakovinou. Podľa niektorých štúdií nahrádza amygdalín nedostatok enzýmu trypsínu, ktorý za normálnych podmienok kontroluje nežiaduci rast buniek v tele. Relevantné dôkazy dosiaľ nie sú k dispozícii. Je však všeobecne známe, že ovocie a zelenina obsahujú vitamíny a minerálne  látky, ktoré posilňujú imunitný systém a tiež biologicky aktívne látky, chrániace bunky pred poškodením, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť až ku vzniku rakoviny. Jednou z takýchto látok je aj amygdalín. Jeho uplatnenie  je perspektívne najmä v oblasti prevencie. V ponuke výživových doplnkov sú už prípravky s obsahom amygdalínu v kombinácii s ďalšími biologicky aktívnymi látkami.

Ing. Bernadetta Krkošková, CSc.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby