Tekvica – tykev druhu Cucurbita ficifolia (čeľaď tekvicovitých - Cucurbitaceae) sa vo viacerých oblastiach Ázie často používa pri liečbe cukrovky a pri zvýšenej hladine cukru v krvi. Racionálnosť  uplatňovania  v tradičnej medicíne potvrdzujú aj výsledky štúdie vedeckého tímu  šanghajskej univerzity na zvieratách, pri ktorých bola liekmi vyvolaná cukrovka. V skupine, ktorá počas 30 dní trvajúceho experimentu dostávala tekvicový výťažok z plodov zaznamenali nižšiu hladinu glukózy v krvi a tiež zvýšenú tvorbu inzulínu. Veľmi pozitívnym zistením bol zvýšený  počet inzulín produkujúcich buniek podžalúdkovej žľazy v porovnaní so skupinou zvie­rat, ktoré ho nikdy nedostali.  Zatiaľ čo na začiatku pri zvieratách s cukrovkou produkovalo inzulín len 21 %  beta-buniek pankreasu, na konci to bolo až 59 %. Namerané hodnoty glukózy v krvi boli takmer zhodné. Prezentované pozorovania  nasvedčujú tomu, že tekvicový extrakt výrazne obmedzuje tzv. oxidačným stresom vyvolané  poškodenie buniek produkujúcich inzulín. Usudzuje sa z toho, že práve  antioxidačný efekt tekvice je zrejme s veľkou  pravdepodobnosťou zodpovedný za ochranné účinky na pankreas. Výťažok  by sa tak podľa odborníkov mohol efektívne využívať ako prírodný liek už v prevencii cukrovky, a taktiež  aj  u diabetikov pri kontrole hladiny cukru v krvi. Nespornou výhodou je absencia akýchkoľvek nežiaducich účinkov a  bezproblémová možnosť perorálneho podávania.

J Sci Food Agric, 87, 9, 2007, s. 1753 – 1757.

PharmDr. Ľ. Farkaš


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby