Jakob Theodor Tabernaemontanus (1520 – 1590) bol osobnosťou, v ktorej sa prejavovala hlboká úcta k poznaniu prírodných vied.

Bol lekárnikom v Kron­weisenburgu a ná­sledne vy­študoval medicínu, čo mu umožnilo stať sa lekárom via­cerých grófov v Zwei­brückene. Ako lekár bol známy ako odporca využívania umelých liečiv a svojim pacientom najradšej ordinoval liečivé rastliny. V roku 1584 vyšiel vo Frankfurte jeho spis Neu Wasser-Schatz, v ktorom opísal mi­nerálne vody Nemecka. Opísal nielen ich miesto výskytu, zloženie, ale tiež vplyv na ľudský organizmus. Zdôraznil, že minerálné vody sú darom prírody, ktoré si musí človek vážiť a racionálne využívať. O tom, že veril v ich liečivú silu svedčí, že sa stal spoluzakladateľom kúpeľov Bad Schwalbach.

V medicíne bola populárna jeho príručka s názvom: Malá knižočka o more, v ktorej zhrnul to čo by mal prakticky človek vedieť o tejto vtedajšej pliage Európy. I keď toto dielo písal v rokoch 1551 – 1552 knižne vyšlo až v roku 1582. Popri týchto činnostiach sa začal intenzívne venovať aj botanike, v ktorej amatérsky bádal takmer 30 rokov.

Výsledkom bol popis viac ako 5000 rastlín, ktoré sa vyskytovali v Nemecku, Španielsku a tiež východnej a západnej Indii. Informácie o týchto rastlinách sústredil v monumentálnom diele New vollkommentlich Kreuter­buch, ktorého prvý diel vyšiel v roku 1588 a druhý až po jeho smrti v roku 1623. Toto dielo sa niekedy zvykne pomenovať aj ako Kräuterbuch alebo Bylinkár. Celé dielo malo okolo 1500 strán a bolo v ňom 2 000 umelec­kých medirytín, ktoré zobrazovali hlavné rast­liny. Okrem komplexného opisu rastlín a ich využívaniu v ľudovom liečiteľstve, medicíne a farmácii sústredil v ňom mnoho ich názvov, systematiku ich zaradenia, z kto­rého neskôr Linné vytvoril binomickú nomenklatúru. Za to si ho Linné veľmi vážil a dielo veľmi často citoval.

Okrem odbornej úrovne malo dielo tiež vysokú umeleckú a estetickú hodnotu a histó­ria mu dala prívlastok, že je ozdobou a okrasou každej knižnice. Systematickí botanici z úcty voči jeho dielu a na počesť jeho zásluh pomenovali jeden druh tropickej rastliny z rodín Apocynacae ako Tabernaemontana. Bola vydaná aj pamätná medaila s jeho portrétom, ktorá sa udeľuje za zásluhy v botanike.


Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby