Liečivé rastliny/Léčivé rostliny 5/2011Shopherba

 

PharmDr. A. Záhradníková:
Liečivé rastliny pre zimné obdobie         174
Medicinal plants for the winter season
Heilpflanzen für die Winterzeit

Ing. V. Štalmach:
Tis (1)         178
Yew – Taxus L. (1)
Eibe – Taxus L. (1)

 

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Strukoviny známe i menej známe (hrach, fazuľa, šošovica)         182
Pulses, more or less known (peas, beans, lentils)
Hülsenfrüchte, mehr oder weniger bekannt (Erbsen, Bohnen, Linsen)

Redakcia:
Extrakt z grapefruitových jadierok – prírodné antibiotikum        186
Natural antibiotic from grapefruit seeds
Natürliches Antibiotikum aus Grapefruitsamen


Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (21).
Trnovník akát, agát biely (Robinia pseudoacacia)         188
Toxic and allergenic plants (21). Black Locust (Robinia pseudoacacia)
Gift- und Allergiepflanzen (21). Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia)

Doc. Ing. J. Hojerová, PhD.:
Prírodné lipidy v modernej kozmetike. Ceramidy a iné látky simulujúce medzibunkové lipidy pokožky človeka. (7)         193
Natural lipids in modern cosmetics. Ceramides and other compounds simulating human skin intercellular lipids. (7)
Natürliche Lipide in moderner Kosmetik. Ceramide und andere Stoffe, die die interzellulären Lipide der menschlichen Haut simulieren. (7)

PharmDr. L. Čechová
Skorocel indický – psyllium         195
Sand Plantain – Psyllium (Plantago arenaria)
Sand-Wegerich – Psyllium (Plantago arenaria)

Ing. J. Pížl:
V harmónii s prírodou – zima je predo dvermi (15)         196
In harmony with nature – the winter is in front of the door (15)
In Harmonie mit der Natur – der Winter steht vor der Tür (15)


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XLV). Kôpor voňavý          199
From plant to man (XLV). Dill (Anethum graveolens)
Von der Pflanze zum Menschen (XLV). Dill (Anethum graveolens)

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.:
Liečivé rastliny západu nového milénia (59) – očianka Rostkovova (Euphrasia rostkoviana)         201
Western medicinal plants of the new millennium (59) – Eyebright (Euphrasia rostkoviana)
Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (59) – Großer Augentrost (Euphrasia rostkoviana)

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie:
Nicholas Culpeper         203

Zo zahraničnej tlače:
Protirakovinový potenciál jabĺk         204

Súťaž         204

Konferencie:
16. pracovný deň sekcie prírodných liečiv SFS a 17. odborný seminár s medzinárodnou účasťou: aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín         206

Príloha
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Miniatlas liečivých rastlín 36. / Mini-atlas of medicinal plants 36. / Miniatlas der Heilpflanzen 36.

  • cesnak medvedí – Allium ursinum L. / Ramsons / Bärlauch
  • puškvorec obyčajný – Acorus calamus L. / Sweet Flag / Indischer Kalmus
  • tekvica obyčajná olejná – Cucurbita pepo L. convar. citrullina var. styriaca I. Greb) / Styrian oil pumpkin / Steirischer Ölkürbis
  • vŕba biela – Salix alba L. / White Willow /  Silber-Weide

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby