Rod mliečnikov, jeden z najpočetnejších z rovnomennej čeľade mliečnikovitých (Euphorbiaceae), sa až do nedávna v odbornej literatúre prezentoval takmer výlučne z toxikologického hľadiska, bez väčšej perpektívy uplatnenia v liečebnej praxi. Šťave, ktorá je pre všetky mliečniky typická intenzívnymi iritačným účinkami, sa pripisovali aj karcinogénne (tvorbu a rast zhubných nádorov podporujúce) účinky. Z obsahových látok sú najvýznamnejšie diterpény, predovšetkým pre viaceré pozoruhodné biologické účinky (antibakteriálne, antiproliferatívne, cytotoxické, atď.).

Osobitná pozornosť výskumu sa v posledných dvoch desaťročiach zameriavala na mliečnik druhu Euphorbia peplus – mliečnik okrúhlolistý. Je to v Európe, Austrálii a v Severnej Amerike sa vyskytujúca jednoročná, do 30 cm dorastajúca rastlina. Stojí za zmienku, že v Austrálii (Queensland), jedinej krajine na svete, sa na veľkých plochách pestuje za účelom izolácie terapeuticky účinnej látky ingenol mebutátu. Získava sa extrakčnou metódou z čerstvých, aj sušených rastlín.

ľudovom liečiteľstve austrálskych domorodcov sa šťava mliečnika využívala od nepamäti. Najčastejšie na odstraňovanie rôznych bradavíc, otlakov či „kurieho oka“, avšak aj na zhubné nádory (bazaliómy) a liečbu keratóz.

Až v súvislosti s novými poznatkami zo začiatku nášho tisícročia sa datujú farmakologické štúdie odhaľujúce potenciálne možnosti uplatnenia v terapii. V Austrálii už takmer dve desaťročia prebieha intenzívny a nákladný výskum, ktorý potvrdil jeho protirakovinové účinky pri nádoroch kože. Pozitívne výsledky z experimentov, predklinických, ako aj klinických štúdií, umožnili, že sa v závislosti od lokalizácie ochorenia (tvár, pokožka hlavy, trup a končatiny) exaktne stanovili liečebné dávky a optimalizovala sa aj dĺžka podávania. Veľkou výhodou, v porovnaní s doposiaľ rutinne praktizovanou chirurgickou intervenciou, sa ukázala možnosť efektívnej, jednoduchej a bezbolestnej lokálnej aplikácie v gélovej forme. Významným benefitom je tiež krátkodobá, len niekoľko dní trvajúca a chorými dobre tolerovaná liečba. Pre nízku toxicitu sa nevyskytujú príliš závažné sprievodné nežiaduce účinky (miestne dráždenie, pálivý pocit, sčervenanie), ktoré do niekoľkých týždňov spontánne odoznejú. Iné výskumné práce potvrdili účinnosť ingenol mebutátu aj pri iných zhubných nádoroch kože (bazaliómy, melanómy) a nádejný je aj na liečbu leukémie.

Ingenol mebutát je od r. 2012  americkou FDA a v Európe (EMA) povolený ako liek na prevenciu rakoviny kože pri kožným lekárom diagnostikovanej aktinickej (slnečnej) keratóze. Vznik choroby s vysokou pravdepodobnosťou priamoúmerne súvisí s dlhodobou a nadmernou expozíciou ultrafialového spektra slnečného žiarenia.

Na Slovensku je na lekársky predpis dostupný pod firemným názvom Picato gel v koncentrácii 0,015% na tvár a  0,05% na telo. Nie je vhodný pre deti do 18 rokov a v tehotenstve. Interakcie sú nepravdepodobné, keďže sa po lokálnej aplikácii nevstrebáva.

 PharmDr. Ľudovít Farkaš


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby