Květy a plody bezu černého patří k nejznámějším drogám. Užívají se v lidové i oficiální medicíně, z čerstvých  plodů se připravují šťávy, marmelády, víno, z květenství sirupy a šťávy nebo se květenství upravují na způsob obalovaných řízků, známých jako kosmatice. O účincích bezu se ve svých dílech zmiňují již antičtí lékaři, ve starých herbářích jsou uváděny kořeny, kůra a květy bezu. V současnosti se farmaceuticky využívají květenství, v lékopise je uvedena droga Sambuci nigreae flos a plody, tzv. bezinky – Sambuci fructus.

Může nás po staletích používání bez ještě něčím překvapit? Jak lze zjistit v odborné literatuře, o studium obsahových látek a účinků bezu je stále zájem. Mnohé experimenty se věnují analýze obsahových látek, potvrzují staletími prověřené lidové využívání bezu, jiné jsou zaměřeny na poznání mechanismu účinku významných obsahových látek, jejich osud v organismu, hledají se možnosti dalšího využití bezu.

 

Květy a plody bezu černého patří k nejznámějším drogám. Užívají se v lidové i oficiální medicíně, z čerstvých  plodů se připravují šťávy, marmelády, víno, z květenství sirupy a šťávy nebo se květenství upravují na způsob obalovaných řízků, známých jako kosmatice. O účincích bezu se ve svých dílech zmiňují již antičtí lékaři, ve starých herbářích jsou uváděny kořeny, kůra a květy bezu. V současnosti se farmaceuticky využívají květenství, v lékopise je uvedena droga Sambuci nigreae flos a plody, tzv. bezinky – Sambuci fructus.

Může nás po staletích používání bez ještě něčím překvapit? Jak lze zjistit v odborné literatuře, o studium obsahových látek a účinků bezu je stále zájem. Mnohé experimenty se věnují analýze obsahových látek, potvrzují staletími prověřené lidové využívání bezu, jiné jsou zaměřeny na poznání mechanismu účinku významných obsahových látek, jejich osud v organismu, hledají se možnosti dalšího využití bezu.

Obsahové látky a účinky plodů a květů bezu černého

Plody jsou významné přítomností anthokyanů (antokyanových barviv). Pro bezinky charakteristické jsou glykosidy odvozené od aglykonu cyanidinu. Z dalších biologicky aktivních látek jsou v plodech flavonoidy. Z hlediska zpracování bezinek jako drobnoplodého ovoce je důležité množství a složení organických kyselin (nejvíce je kyseliny citronové), obsah cukrů (převažují fruktóza a glukóza), zastoupení vitaminů (obsaženy jsou vit. A, B1, B2, B6, C), minerálních prvků (sodík, draslík, vápník, hořčík) a stopových prvků.

O kyanogenních glykosidech v bezinkách je jen velmi málo poznatků. Jejich hlavním zástupcem je sambunigrin. Snadno se rozkládají, např. během tepelného zpracování, depektinaci, kvasných procesech a uvolňuje se těkavý kyanovodík. Informace o otravě plody bezu černého literatura ale neuvádí.

Zájem je o výzkum lektinů (glykoproteiny) z bezu, obsahuje je především kůra, ale izolovány byly také z plodů a semen. Lektiny mohou způsobovat alergie, podílet se mohou i na antivirové a antiproliferační aktivitě (brání zvyšování počtu buněk v tkáních při nádorovém bujení, zánětech).

Příznivý vliv konzumace plodů bezu na zdraví člověka je testován prostřednictvím antioxidační aktivity a schopnosti vychytávat volné radikály. Zvýšené hromadění volných radikálů je v pozadí mnoha civilizačních onemocnění, mezi jinými například kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. Ukazuje se, že příjem antioxidantů, v případě bezu anthokyanů, flavonoidů a vitaminu C může poskytnout ochranu před oxidativním poškozením biomolekul. Antioxidační účinky mají jak jednotlivé látky, tak celkové extrakty z plodů. Antioxidační aktivitu zjištěnou různými testy mají také produkty z bezinek – koncentráty, vína a šťávy. Aktivita může ale být výrazně snížena použitým procesem zpracování plodů.

V pokusech s experimentálními zvířaty ovlivnily extrakty z černého bezu příznivě hladiny lipidů v plasmě. Zhodnocením výsledků studie sledující vliv anthokyanů, zejména cyanidin 3-O-glukosidu na léčbu obezity lze říci, že anthokyany mají účinky, kterými mohou rizika obezity snižovat. Testovaná látka cyanidin glukosid se nachází také v bezinkách (ale i v jiných tmavě zbarvených plodech). Významně ovlivňuje metabolismus lipidů a snižuje jejich koncentraci v jaterních buňkách. Mnoho studií se věnuje také protinádorovému působení anthokyanů a ukazuje se, že řada látek je schopna snížit růst nádorových buněk např. kolonu.

Výsledky zkoumání účinku při onemocnění diabetes mellitus jsou v případě testování anthokyanů z bezinek velmi slibné.

doc.RNDr. Jiřina Spilková, CSc.

(ukážka)


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby