Ako „tekuté zlato Maroka„ sa často označuje arganový olej - jeden z najvzácnejších a oddávna všestranne využívaných rastlinných olejov. Získava sa z plodov arganovníka trnistého (Argania spinosa L., Sapotaceae), bohato tŕňami posiateho stromu, ktorý je veľmi úzko spojený so životom a kultúrnymi tradíciami pôvodných obyvateľov severnej Afriky - Berberov.

Druh, pôvodne rozšírený na veľkých rozlohách severozápadnej Afriky a Iberského poloostrova, je dnes však už len endemitom v polopúštnej oblasti juhozápadného Maroka na ploche okolo 280 000 hektárov v odhadovanom počte okolo 21 miliónov jedincov. Za posledné storočie sa v dôsledku zaberania pôdy na pestovanie iných poľnohospodárskych plodín (najmä pomarančovníkov) areál jeho výskytu zredukoval až takmer o tretinu. Svojou dokonalou adaptáciou na extrémne nepriaznivé prírodné podmienky (vysoké teploty, mimoriadne suchá klíma, časté piesočné búrky) má arganovník aj osobitne významnú ekologickú funkciu ? je zemepisne najjužnejšie položenou „zelenou bariérou“ na sever sa rozširujúcej saharskej púšte. Organizácia UNESCO preto už v roku1998 podnikla zásadné opatrenia na záchranu tohto kriticky ohrozeného rastlinného druhu a arganovníkové háje v Maroku vyhlásila za prísne chránenú biosferickú rezerváciu mimoriadneho významu.

Arganový olej bol až do začiatku nášho tisícročia mimo územia Maroka takmer nedostupný a celá produkcia slúžila len pre domácu potrebu. Jeho tradičná výroba – lisovanie za studena ? je aj v súčasnosti doménou marockých žien a  ide o fyzicky i časovo veľmi náročnú činnosť. Skutočnosť, že na získanie 1 litra oleja sa spotrebuje až 2 kg jadier z 50 kg zrelých plodov, vysvetľuje jeho mimoriadnu vzácnosť, čomu zodpovedá aj vysoká cena...

(ukážka)

PharmDr. Ľ. Farkaš


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby