13. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti venovaný pestovaniu, zberu a spracovaniu liečivých rastlín

Vo štvrtok 12. 6. 2008 sa konal 13. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti vo VPP SPU v Kolíňanoch pri Nitre.

Pracovný deň organizovala Sekcia prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v spolupráci s Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom SPU, s.r.o Kolíňany, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Arborétom v Mlyňanoch. Sponzorsky na akciu prispeli Boehringer Ingelheim Pharma, podnik Calendula, a.s. Nová Ľubovňa a Ing. P. Čupka, CSc., Malacky. Témou pracovného dňa bolo pestovanie, zber a spracovanie liečivých rastlín.

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby