Dokumentovanie procesu pestovania a zberu liečivých rastlín (II)

Cieľom uplatňovania zásad správnej poľnohospodárskej a zberovej praxe (SpaZP) je, aby konečný produkt – rastlinný liek alebo doplnok výživy zodpovedal kritériám kvality, bezpečnosti a účinnosti.

Týmto kritériám musí zodpovedať aj celý pestovateľský a zberový proces, pozberové procesy a procesy skladovania, dopravy a distribúcie liečivých rastlín.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby