Ing. M. Habánová, PhD., Ing. M. Habán, PhD., MUDr. P. Chlebo:Liečivé rastliny 2/2006

 • Liečivé rastliny v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení (II)
 • Medicinal plants in the prevention and supporting therapy of civilization diseases (II)
 • Heilpflanzen in der Prävention und unterstützender Therapie von Zivilisationskrankheiten (II)

MUDr. K. Mika:

 • Od rastliny k človekovi XIII
 • From plant to man XIII
 • Von der Pflanze zum Menschen XIII

Ing. B. Krkošková, CSc.:

 • Vegetariánske stravovanie
 • Vegetarian diet
 • Vegetarische Kost

Ing. M. Habán, PhD.:

 • Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (19). Levanduľa úzkolistá
 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (19). Lavender
 • Anpflanzung und Verwendung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (19). Lavendel

Ing. M. Habán, PhD.:

 • Fotoreport
 • Photo-report
 • Photoreport

MVDr. P. Kováč, PharmDr. M. Kováčová:

 • Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XVIII. Rastliny s močopudným účinkom – diuretiká.
 • Medicinal plants in veterinary medicine. XVIII. Plants with diuretic effects.
 • Heilpflanzen in der Tiermedizin. XVIII. Pflanzen mit harntreibender Wirkung – Diuretika.

MUDr. O. Krajáková:

 • Ľudová liečba na Slovensku na začiatku 21. storočia
 • Folk medicine in Slovakia at the beginning of the 21st century
 • Die Volksmedizin in der Slowakei am Anfang des 21. Jahrhunderts

Významné osobnosti našej farmácie. Život a dielo Daniela Wágnera.

 • Eminent personages of our pharmacy. The life and work of Daniel Wágner.
 • Hervorragende Persönlichkeiten unserer Pharmazie. Das Leben und Werk von Daniel Wágner.

In memoriam: doc. RNDr. Jozef Seginko, PhD.

K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej

Životné jubileum RNDr. Ľubice Nátherovej       

Zo zahraničnej tlače


FAREBNÁ PRÍLOHA  •  COLOR INSET  •  FARBBEILAGE

Ing. M. Habán, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín 14. Hluchavkovité (Lamiaceae)
Monarda dvojmocná – Monarda didyma L. | Majorán záhradný – Majorana hortensis Moench | Pamajorán obyčajný – Origanum vulgare L. | Dúška tymiánová – Thymus vulgaris L.

 • Mini-atlas of medicinal plants 14. Lamiaceae

Monarda – Monarda didyma L. | Marjoram – Majorana hortensis Moench | Oregano – Origanum vulgare L. | Garden Thyme – Thymus vulgaris L.

 • Miniatlas der Heilpflanzen 14. Lippenblütengewächse (Lamiaceae)

Goldmelisse – Monarda didyma L. | Majoran – Majorana hortensis Moench | Wilder Dost – Origanum vulgare L. | Echter Thymian – Thymus vulgaris L.

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby