Fytofarmaká pri liečbe ochorení dýchacieho systému (2)
Phytopharmaceuticals and respiratory system disorders (2) ¦ Phytopharmaka bei Erkrankungen des Atemsystems (2)
Čas očisty hrubého čreva
Time to purify the colon ¦ Zeit den Dickdarm zu reinigen
Ako sa brániť pred novovznikajúcimi infekciami a epidémiami
How to protect oneself from new occuring infections and epidemics? ¦ Wie sich gegen neu aufkommende Infektionen und Epidemien schutzen?
Ateroskleróza - keď cieva stráca dych…
Atherosclerosis - when the vessel looses breath… ¦ Atherosklerose - wenn die Ader den Atem verliert…
Rakytník řešetlákový a jeho použití v tradiční a moderní medicíně (3)
Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) and its use in traditional and modern medicine ¦ Sanddorn (Hippophae rhamnoides) und seine Verwendung in der traditionellen und modernen Medizin
Potravinová alergia
Food allergy ¦ Nahrungsmittelallergie
Liečivé rastliny Západu nového milénia (42)
Western medicinal plants of the new millennium (42). ¦ Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (42).
Z historie českých a slovenských zahrad léčivých rostlin (2)
From the history of Czech and Slovak gardens of medicinal plants (2) ¦ Aus der Geschichte der tschechischen und slowakischen Heilpflanzengärten (2)
Od rastliny k človeku (XXVIII)
From plant to man (XXVIII) ¦ Von der Pflanze zum Menschen (XXVIII)
Výskum liečivých a perspektívnych rastlín na vysokých školách v SR a ČR
Research in the field of medicinal plants at Slovak and Czech universities ¦ Forschung auf dem Gebiet von Heilpflanzen an slowakischen und tschechischen Universitäten
Rastlinné antireumatiká
Herbal antirheumatics ¦ Pflanzliche Antirheumatika
Rostliny způsobující otravy a alergie (4)
Toxic and allergenic plants (4) ¦ Gift und Allergiepflanzen (4)
Čaj
Tea ¦ Der Tee
Správna klinická prax - zabezpečenie a zaručenie ochrany práv, bezpečnosti a zdravia osoby zúčastňujúcej sa na klinickom skúšaní rastlinných liekov a produktov
Good Clinical Practice ¦ Gute klinische Praxis
Jubileum - Profesor Luděk Jahodář šedesátnikem
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Ján Heuffel
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Jan Heuffel ¦ Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Jan Heuffel
Zo zahraničnej tlače

Tekvica (semeno a olej) ako fytoterapeutikum
Zaujímavosti
Kyslá kapusta - štít proti rakovine
Ako soliť menej a zachovať chuť jedla?

Miniatlas liečivých rastlín 29.
ginkovité (Ginkgoaceae) - ginko dvojlaločné - jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba L. - Ginkgo Ginkgo
brezovité (Betulaceae) - breza previsnutá - bříza bělokorá - Betula pendula Roth. Silver Birch Hängebirke
rešetliakovité (Rhamnaceae) - krušina jelšová - krušina olšová - Frangula alnus Mill. - Alder Buckthorn - Faulbaum
diskovkovité (Parmeliaceae) - pľuzgierka islandská - pukléřka islandská - Cetraria islandica (L.) Ach. - Iceland moss - Isländisches Moos

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby