Kľukva močiarna je poloker s tenkými plazivými, zdrevnatenými, riedko olistenými stonkami, dlhý do 80 cm ( Klikva bahenní, Oxycoccus palustris Pers. syn. Oxycoccusquadripetalus, Gilib., O. vulgaris Pursh. Vaccinium oxycoccus L. (Vacciniaceae))

Trváce striedavé, tmavozelené kožovité, končisto vajcovité celistvo okrajové a krátko stopkové listy sú na opaku oinovatené. Sú široké od 4 mm a dlhé do 7 mm.

Ružové dlho stopkové pazušné alebo koncové kvety sú štvor alebo päťpočetné. Lupienky sa otáčajú naspäť, takže  peľnice sa hmyzu priam ostentatívne ponúkajú. Majú 8 – 10 tyčiniek s červenými nitkami. Semenník je spodný.

Plody sú červené bobule s priemerom do 10 mm. Tvarom a veľkosťou sa líšia od ďalších príbuzných druhov. Kľukva je nápadne príbuzná s brusnicou pravou, čo sa odrazilo aj v staršom botanickom názve – vaccinium. Odborný názov oxycoccus znamená kyslé zrno (plod). Quadripetalus popisuje štvorzubý kalich a štvorcípu korunu.

Rastlina pavučinovite porastá kyslé, podmoknuté rašelinné lúky a lesy vrchovísk. Darí sa jej v celej strednej Európe. U nás od Záhorskej nížiny po subalpínske polohy. Ľudový názov blatnica alebo machová brusnica vystihuje jej výskyt v mokrých lokalitách, ale tiež skutočnosť, že sú jej plody na poliehavých vetvičkách zväčša uložené v machu, v ktorom rastú a kde aj prezimujú. Využitie druhu bolo v minulosti dôležité, najmä pre oblasti hojnejšieho výskytu kľukvy. Týka sa to oblastí rozsiahlych ruských mokradí, kde bola rastlina úzko spätá so životom obyvateľov. Plody boli bežným pochúťkovým ovocím, ale počítalo sa aj s ich liečivými a posilňujúcimi vlastnosťami. Listy sa užívali ako každodenná čajovina. Niekde sa pre zvýšenie chute a arómy nechávali fermentovať. Obyvatelia juhovýchodnej časti Severnej Ameriky, ale aj domorodci celého pásma smerujúceho až po Aljašku využívali najmä plody. Tu však, v priaznivých podmienkach začali už skôr aj s priemyselným spracúvaním hodnotného ovocia, ktoré tiež šľachtili a pestovali. Listy sa zberajú od júla do augusta. Plody sa trhajú až v zrelosti, keď sú mäkké – v auguste až septembri. Liečivú drogu predstavuje listOxycocci folium, ktorý sa mimo oblastí hromadného výskytu kľukvy využíva zriedkavejšie. Plod – Oxycocci fructus je, okrem použitia pre liečivé účinky vhodným spestrením jedálneho lístka. Užíva sa čerstvé, podobne ako lisovaná šťava – Oxycocci succus.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby