Stále viac sa odcudzujeme matke prírode, a tým trestáme sami seba. Dôsledkom sú potom bolesti, choroby... Porušili sme zákony prírody, ktoré platia nielen v celom vesmíre, ale aj v nás.  Kto je rozumný – urobí pre seba, ale najmä pre svojich malých potomkov všetko, aby ich život neprebolel, ale naopak – mohli  si ho v zdraví vychutnať. Ako to však dosiahnuť?

Treba začať od seba, od svojej životosprávy, rozumnejšieho a zdravšieho stravovania, pohybu a spolupatričnosti s ľuďmi, ale aj celou prírodou. Tým môžeme pomôcť sebe a súčasne aj svojim deťom, ktorým sa takto stávame tým najlepším príkladom. Ak ešte máme aj záhradku – máme na to ideálnu príležitosť.

Záhrada nám ponúka možnosť dopestovať plody i zeleninu zdravšie, bez chémie, ale ponúka aj „fitnes“  a pobyt na zdravom vzduchu, na slniečku. Zem a príroda nás súčasne nabíjajú pozitívnou energiou vesmíru. Pestovanie a ošetrovanie rastlín poskytuje výbornú príležitosť zapojiť do tejto činnosti aj deti, a tým na ne nenásilne, hravou formou pôsobiť výchovne i zdravotne. Využite túto možnosť a upevnite i ochránite si zdravie a súčasne aj svoju peňaženku  Vegetácia je v plnom rozpuku. Tepla a slniečka je dostatok, a keď chýba voda – pôdu s rastlinkami zalejeme. Každé semiačko sa zobúdza a rastie, len čo sa dotkne zeme. Máme tak ideálne pestovateľské podmienky aj pre začiatočníkov. Takže poďme vysievať ….

Aby sme mohli minimalizovať alebo úplne odstrániť používanie ochrannej chémie proti škodcom a chorobám pestovaných rastlín, odpozorujeme od prírody  princíp rozkvitnutej lúky. Rastú na nej totiž stovky rozličných rastlín v takpovediac konkurenčnej harmónii. Podobne aj v lese. A pokiaľ človek do tohto harmonického systému násilne nevnikne, všetky rastliny prosperujú. Svojou rôznorodosťou metabolizmu uvoľňujú do ovzdušia rôzne fytoncídy a tak prirodzene chránia jedna druhú. Výlučky koreňov jedných zasa slúžia na výživu i ochranu druhých.. To je podstata podporného i harmonického súžitia a prosperity mnohých rastlín v jednom ekosystéme. Nič nie je pre nás jednoduchšie jako tento systém odpozorovať a zopakovať aj v našej záhrade. Podobne vznikol systém výsadby tzv. zmiešaných kultúr úžitkových i okrasných rastín. Teraz  však prikročíme k vysádzaniu rastlín, vysievaniu v medziriadkoch alebo striedavo v riadkoch.

Takto ekologicky aktívne vysadené rastliny trpia podstatne menej na  škodlivé  činitele a celkovo lepšie prosperujú, a teda i rodia. Ak sa aj napriek tomu vyskytne na poraste dajaký ten škodca či choroba môžeme ďaleko bezpečnejšie, ale aj ohľaduplnejšie k prírode a k nám ako konzumentom úrody použiť rôzne výluhy z divo rastúcich aj kultúrnych rastlín. Keďže sa tieto relatívne rýchlejšie rozkladajú ako chemické prípravky (čo je z hľadiska bezpečnosti výhodné) musíme ochranné postreky častejšie opakovať, a to najmä po daždi. Priamu účinnosť prípravkov môžeme ešte zvýšiť prídavkom tekutého mydla alebo iného zmáčadla, napríklad saponátu, pretože takýto postrek zmáča povrch rastliny, ale aj pokožku škodcu dokonalejšie...

Ing. J. Pížl

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby