NOVÉ KNIHY

Alois BOROVANSKÝ farmaceutický chemik par excellence

Novinkou vydavateľova HERBA, je publikácia zo života a diela doc. RNDr. PhMr. Aloisa  Borovanského, CSc. s názvom: Alois BOROVANSKÝ farmaceutický chemik par excellence. Autorom knihy je jeho učiteľ, dlhoročný kolega a vážený priateľ Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý pomocou archívnych materiálov, vedeckých publikácií a vlastných spomienok dokonale zmapoval vedecký život a kariéru doc. Borovanského, významného farmaceutického chemika a pedagóga, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj nielen farmaceutickej chémie, ale aj samotnej farmácie na Slovensku. Na farmaceutickej fakulte v Bratislave pôsobil 28 rokov a získal množstvo ocenení. Dlhý čas zastával funkciu podpredsedu a neskôr aj predsedu Sekcie farmaceutickej chémie SFS, bol aj členom Výboru SFS a patril medzi jej najaktívnejších členov. V súčasnosti sa doc. RNDr. PhMr. Alois  Borovanský, CSc. dožíva 92 rokov mimoriadne plodného života, o čom svedčí aj množstvo vedeckých publikácií, patentov i vysokoškolských učebníc, ktoré sú uvedené v pripojenom zozname jeho najvýznamnejších prác. Táto publikácia je pútavým čítaním zo života významného farmaceutického chemika a bude obohatením knižnice všetkých priaznivcov farmaceutických vied.

Z publikácie citujem: „Po príchode do Bratislavy sa Dr. Borovanský mohol ubytovať vo svojom kabinete na  Katedre farmaceutickej chémie,...väčšinou vstával okolo piatej hodiny a do šiestej už mal za sebou rannú toaletu a ľahké raňajky. Takže, keď po šiestej prišla upratovačka a umývačka skla, už ich na chodbe katedry vítal s úsmevom... Keď skúšal, pripravil si pri svojom stole vedľa váľandy masívny stôl z chodby katedry, ktorému sa hovorilo „potítko“, pretože za ním sedel študent, ktorý odpovedal... Poobede, väčšinou po dobrej silnej čiernej káve ešte písal skriptá, ale hlavne systematicky študoval Chemical Abstracts... Bol majster v kryštalizovaní látok a dokázal aj tú najviac znečistenú látku doviesť do čistej formy. Vždy nám pritom pripomínal: „Hoši, krystalizace je umění syntetika.

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.

 

Publikáciu si možno objednať na e shope: http://www.shopherba.sk/alois-borovansky-farmaceuticky-chemik-par-excellence/


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby