Materské rastliny vňaťových drog, ktoré sú uvedené v tomto článku, sa u nás všeobecne považujú za buriny. Nájdeme ich na lúkach, popri cestách, na železničných násypoch, na brehoch potokov, na rumoviskách, v záhradkách. A pritom ide väčšinou o významné liečivé rastliny.

Vňať kapsičky pastierskej - Bursae pastoris herba

kapsička pastierska – kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa-pastoris (L.) Med., Brassicaceae

Kapsička pastierskaRastlina je známejšia pod starším názvom pastierska kapsička obyčajná. Ide o rastlinu rastúcu na celom svete, okrem trópov. Je to typická burina záhrad, polí a plôch pri cestách. Zbiera sa voľne v prírode, pestovanie nie je účelné. Kvitne od marca do októbra, zväčša však v období máj – júl.

Kapsička pastierska je jednoročná alebo dvojročná bylina s prízemnou ružicou gracovitých alebo perovito strihaných listov, medzi ktorými vyrastá 10 – 60 cm vysoká a jemne chlpatá stonka s objímavými kopijovitými listami. Kvety sú malé, štvorpočetné, s bielou korunou, usporiadané do koncových strapcov. Rastlina rozkvitá zhora a postupne, preto sú na nej súčasne kvety aj plody. Plodom je trojboká, ploská šešuľka.

RNDr. D. Tekeľová, CSc.

Kapsička pastierska