Huby nerastú len na zemi, ale často aj na dreve (odumretom) a na stromoch. Sú to drevokazné huby, ktorým ,až na malé výnimky, nevenujeme zaslúženú pozornosť. Sú totiž, hlavne v dospelosti, viac-menej drevnaté, teda nekonzumovateľné. To však neznamená, že sú pre nás celkom bezcenné. Až na to, že si z nich len občas vyrobíme dajaké tie bytové doplnky, ako podstavce pod kvetináče, upravené samorasty či ich využijeme ako včelárske dymáky na upokojenie včiel. Už naši dávni predkovia v nich objavili mnohé liečivé vlastnosti, ktoré využívali pri rôznych poraneniach a chorobách.

huby HerbaV súčasnosti akoby sa vrece roztrhlo s civilizačnými chorobami a návrat k liečivej prírode je na vzostupe. Dávne skúsenosti predchádzajúcich generácií začínajú širšie využívať aj mnohí farmaceutickí výskumníci. Snažia sa vyextrahovať liečivé substancie buď priamo zo živých prírodných zdrojov, alebo sa nechávajú inšpirovať ich biochemickou štruktúrou na vytvorenie nových liečiv, ktoré sú účinné aj proti chorobám chémiou neliečiteľných.

Aj v tom najobyčajnejšom lese môžeme stále nájsť liečivý potenciál napríklad v drevokazných hubách. Drevokazné huby si pozorne všímajú lesníci. Ich väčší výskyt na stromoch, ktoré na prvý pohľad vyzerajú celkom zdravo totiž signalizuje, že les niečo atakuje, oslabuje a jeho prirodzená obranyschopnosť je narušená. Často ide buď o priame chemické zamorenie alebo kyslé dažde padajúce zo zamoreného ovzdušia. Drevokazné huby sú akýmsi indikátorom zdravia lesa a jeho ohrozenia. Zväčša totiž napádajú oslabené, prestarnuté alebo poranené stromy, ktoré sa už nevedia tak dobre brániť proti infekcii. Infikujú sa hubami najmä v nevegetačnom období ? podobne ako to poznáme napr. pri marhuliach či broskyniach rezaných v zime, keď neprúdi ochranná miazga. Vtedy sa ľahko infikujú glejotokom alebo mŕtvicou. Funkciu drevokazných húb v lese môžeme takto do určitej miery prirovnať k funkcii dravej zveri (najmä medzi bylinožravcami), kde pôsobí ako nenahraditeľný likvidátor oslabených a chorých zvierat a zabezpečuje tak, aby sa ďalej rozmnožovali len silní, vitálni a odolní jedinci. A podobne je to zrejme aj v lese. Okrem toho drevokazné a iné huby plnia funkciu likvidátorov predovšetkým rastlinného odpadu a realizujú jeho premenu na prijateľné živiny ďalších generácií živých organizmov, sú vlastne aj dôležitým ohnivkom v nekonečnom prírodnom kolobehu prvkov, teda aj súčasťou potravinového reťazca mnohých živých organizmov na tejto Zemi.

Tieto huby zväčša parazitujúce na stromoch zrejme plnia ešte jednu dôležitú funkciu. Akoby vysávali z oslabnutých, prestarnutých a odumierajúcich drevín zvyšky ich životnej sily, aby ju zhodnotili a pretvorili na výživné a účinné liečivé látky, ktoré nám v takejto originálnej forme príroda ponúka. Zaujímavé je, že prakticky celá veľká skupina liečivých húb je charakteristická jednou spoločnou skupinou veľmi účinných látok pôsobiacich liečebne i preventívne, ktoré patria medzi polysacharidy a nazývajú sa glukány. Ide o chemicky veľmi heterogénnu skupinu a líšia sa navzájom najmä polohou glykozidovej väzby ? ?-glukány. Jedným z najznámejších je aj celulóza, ktorá je vlastne ?-(1 ? 4)-D-glukán. Pre nás sú najzaujímavejšie fyziologické účinky týchto látok, ktoré pôsobia ako modifikátory biologickej odpovede. Podľa mechanizmu účinku ich môžeme rozdeliť v zásade na dve skupiny látok:

  • cytokíny – sprostredkúvajú komunikáciu a reguláciu medzi bunkami imunitného systému,
  • imunomodulátory – ovplyvňujú funkcie imunitného systému buď pozitívne (imunopotenciácia) alebo negatívne (imunosupresíva), pričom sa tieto protichodné vlastnosti dnes liečebne naplno uplatňujú.

Tieto látky sa nachádzajú nielen v bunkových stenách húb, ale i v kvasinkách, riasach a rastlinách, najmä však v obilninách, samozrejme vždy s iným špecifickým účinkom. Náš život, a zdravie závisí od účinnej obrannej funkcie nášho imunitného systému. Jeho aktivitu predovšetkým v prevencii a liečbe môžu ovplyvniť práve určité liečivé huby. Je ich relatívne dosť nielen medzi jedlými, ale aj drevokaznými a priamo nekonzumovateľnými hubami, akými sú napríklad chorošovité huby.

V zimnom a v predjarnom čase sa v prírode bežné jedlé huby vyskytujú ešte poskromne. Ale plodnice mnohých drevokazných, najmä chorošovitých húb, pretrvávajú na stromoch aj cez zimu až do novej vegetácie. Práve toto obdobie je vhodné na oboznámenie sa s drevnými hubami, ktoré si inak počas vegetácie veľmi nevšímame. Na prechádzku lesom si môžeme zobrať fotoaparát, prípadne kameru a podľa vyhotoveného záznamu správne identifikovať podľa hubárskych atlasov nielen huby, ale aj dreviny, prípadne prostredie v ktorom sme huby našli.

Trúdnikovec pestrý (Trametes versicolor), outovka pestrá

Práchnovec kopytovitý (Fomes fomentarius), troudnatec kopytovitý

Ing. J. Pížl

(viac v článku)


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby