Liečivé rastliny 1/2014 - Léčivé rostliny 1/2014 na webe Herba

Shopherba - Liečivé rastliny, Léčivé rostliny

PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Liečivé semená, ich význam a využitie v praxi 4
Herbal drugs – seeds, their importance and practical use
Heilpflanzen – Samen, ihre Bedeutung und praktische Nutzung

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Pôsobenie zložiek potravín a spôsobu stravovania na psychologické funkcie 8
Effects of food components and alimentation mode on psychological functions
Einfluss von Lebensmittelkomponenten und der Ernährungsweise auf psychische Funktionen

 

Doc. Ing. M. Habán, PhD., PharmDr. M. Benková, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc.:
Zaujímavé a menej známe liečivé rastliny a drogy v liekopisoch a farmaceutických kódexoch (1) 12
Interesting and less known medicinal plants and herbal drugs in pharmacopoeias and codices (1)
Interessante und weniger bekannte Heilpflanzen und pflanzliche Drogen in Arzneimittelbüchern und Kodizes (1)

Ing. V. Štalmach:
Pľuzgierovec jedovatý – keď syntéza účinnej látky zostala len v teoretickej rovine 14
Physostigma venenosum – when the active compound synthesis remained in theoretical level
Physostigma venenosum – als die Synthese des Wirkstoffes in der Theorieebene blieb

Redakcia:
Prečo je dôležitý koenzým Q10? 16

Ing. J. Pížl:
Lieky rastúce na dreve – liečivé huby (2) 17
Drugs growing on trees – medicinal mushrooms
Arzneimittel die auf Bäumen wachsen – Heilpilze

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LIX) – pľuzgierka islandská – Cetraria islandica 21
From plant to man (LIX) – Iceland moss – Cetraria islandica
Von der Pflanze zum Menschen (LIX) – Isländisches Moos – Cetraria islandica

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD:
Liečivé rastliny Západu nového milénia (73). Rheum palmatum, Agrimonia eupatoria, Ricinus communis, Rosmarinus officinalis 23
Western medicinal plants of the new millennium (73). Rheum palmatum, Agrimonia eupatoria, Ricinus communis, Rosmarinus officinalis
Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (73). Rheum palmatum, Agrimonia eupatoria, Ricinus communis, Rosmarinus officinalis

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie: Adonanthe vernalis, Helleborus niger 25
Toxic and allergenic plants: Adonanthe vernalis, Helleborus niger
Gift- und Allergiepflanzen: Adonanthe vernalis, Helleborus niger

Ing. G. Růžičková:
Udržitelný sběr planých rostlin ve střední Evropě I. 27
Sustainable collecting of wild growing plants in Central Europe I.
Nachhaltige Wildpflanzensammlung in Mitteleuropa I.

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: James Parkinson 30
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: James Parkinson
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: James Parkinson

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš: Zdravotné benefity plodov Akai/Açai 32

Redakcia:
Prevencia infekcií močových ciest 33

PharmDr. S. Fialová, Phd.:
Zo zasadnutia redakčnej rady 34

Redakcia:
Vápnik (kalcium) – dôležitý minerál 35
Preč s jarnou únavou! 36


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby