V pavilonu E olomouckého výstaviště se v rámci letní etapy, tak jako v roce 2003, 2005, 2007, 2009 a 2011 představilo sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ. Členy jsou pěstitelé a zpracovatelé z České republiky, ale i instituce a jednotlivci ze Slovenska. V současné době má sdružení cca 40 členů a v nové podobě pracuje od roku 2007. Sdružení si neklade za cíl sdružovat všechny podnikatelské subjekty a soukromé osoby, ale snaží se o širokou komunikaci a spolupráci se všemi, kdo se o léčivé rostliny zajímají.

Letní etapy FLORA Olomouc se zúčastnilo 17 vystavovatelů, členů PELERA CZ, kteří připravili svoje výpěstky, produkty z léčivých rostlin a další zajímavosti.

Expozici různých druhů léčivých rostlin předvedlo Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin v Olomouci. Toto pracoviště má v gesci uchovávání genetických zdrojů mimo jiné také léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Součástí jejich expozice byl unikátní včelín.

Další vystavovatel Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., ze Šumperka, se pochlubil nově zaregistrovanou odrůdou kmínu kořenného APRIM, která má zkrácenou vegetační dobu oproti tradičním odrůdám. Nová odrůda není napadána obávaným škůdcem vlnovníkem kmínovým (Aceria carvi Nalepa, 1895). Jde o šlechtitelský úspěch k němuž vedla nelehká cesta. Poslední odrůda kmínu kořenného byla zaregistrována v roce 1990. Je symbolické, že základy této odrůdy byly položeny právě v Olomouci. U zrodu byl pan Ing. Miloš Chládek, CSc., který nás v červenci tohoto roku ve věku 93 let opustil.

Velmi oblíbenou léčivou rostlinou a zeleným kořením je v posledních letech bazalka pravá (Ocimum basilicum L.), celou řadu odrůd a typů představila v expozici šlechtitelská a semenářská společnost SEMO a.s. ze Smržic.

Svoje výpěstky vystavovalo Zahradnictví – Komínek z Trboušan. Tato rodinná firma začala některé vypěstované léčivé rostliny zpracovávat podle tradičních receptů na sirupy a další výrobky. Produkci uplatňují na farmářských trzích a podobných akcích. Využívají poznatky výzkumu, snaží se o odbornou spolupráci s MENDELU a sdružením v rámci zvyšování profesionality výroby a prodeje.

Česká zpracovatelská firma LEROS s. r. o. se sídlem v Praze a ve Strážnici se představila svými bylinnými a ovocnými čaji, které se vyznačují mimořádně vysokou kvalitou. K největším výrobcům čajových směsí a monodrog ve farmaceutickém režimu na Slovensku patří firma FYTOPHARMA, a.s. z Malacek, která se představila svými bylinnými, ovocnými čaji a jinými výrobky.

Naděje ? Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice, oblíbená bylinkářka, nabízela výrobky z pupenů rostlin, nové produkty, ale i rostliny netradičních léčivých rostlin, součásti její expozice bylo také poradenství.

Společnost Benkor s.r.o. si připravila produktovou řadu tradičních českých kořenících směsí, modrý a bílý mák, a další jednodruhové výrobky.

Pan Rudolf Kučera na výstavu přijel s bylinnými medy.

Ing. František Muška, Ph.D. zastupoval na výstavě společnost Vinařské centrum Sádek z Vysočiny, kde je správcem Zahrady čínských a japonských bylin.

Zahradnictví Veselý z Olomouce se zabývá především sadbovým materiálem léčivých rostlin pro zahrady, balkony, terasy a okna.

Pan Otomar Černý z Náchoda se prezentoval své produkty, které jsou vyrobeny z divoce a přirozeně rostoucích bylin Broumovského výběžku a Orlických hor. Jeho firma Divoká kosmetika se vyznačuje speciálním zpracováním vstupních surovin za studena bez tepelných úprav manufakturní technologií.

Léčivé rostliny příznivě ovlivňují zdravotní stav také zvířat. S bylinnými produkty se prezentovala na výstavě firma Bentley Czech. Jedná se o přírodní postdip a balzám ApiBalm, určený zvířatům, který je kompozicí extraktů z léčivých rostlin.

V doprovodném programu, který zahrnoval v době konání výstavy 9 přednášek na různá témata z oblasti pěstování, zpracování, ale i užití léčivých rostlin se představili přední odborníci z ČR a Slovenska. O tradičním využívání planých rostlin přednášela Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D., z Agronomické fakulty MENDELU, Brno. O pěstování léčivých rostlin na zahradě byla přednáška Ing. Blanky Kocourkové, CSc., Agronomické fakulty MENDELU, Brno. Byliny a fytoterapeutika v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění byli náplni přednášky Mgr. Jarmily Podhorné. O jedlých květech léčivých a kořeninových rostlin přednášela Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Zahradnické fakulty MENDELU v Brně. Ing. Karel Dušek, CSc. z Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Olomouc přednášel o léčivých rostlinách a jejich využití pro včelaření a pastvu včel. O využívání léčivých aromatických a kořeninových rostlin pro zdraví přednášel doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. v spoluautorství s Ing. Pavlem Otepkom, PhD., ze Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitře. K problematice identifikace druhů máty se vyjadřila ve své přednášce Ing. Katarina Kaffková ze Zahradnické fakulty MENDELU v Brně. Prednášku na téma Divoce rostoucí byliny od Marie Treben prezentoval Otomar Černý. S léčivými rostlinami čínské medicíny seznámil Ing. František Muška, Ph.D.

Kromě prednášek se mohl každý návštěvník poradit s odborníky v otázkách pěstování, zpracování a využití bylin. Všichni pěstitelé ocenili možnosti konzultace o chorobách a škůdcích léčivých rostlin, včetně ochrany proti nim. Pro poučení byla připravena nabídka knih a časopisů na dané téma pro možnost dalšího vzdělávání, a také ediční činnost vydavatelství HERBA z Bratislavy. Toto vydavatelství vydává slovensko-český časopis Liečivé rastliny-Léčivé rostliny, který vychází už 50 let. Časopis se tešil velkému zájmu všech návštevníku výstavy.

Na výstavě byli prezentovány také projekty. Projekt Mendelu science popularization predstavila Agronomická fakulta MENDELU Brno pod mottem: Vše co člověk potřebuje k životu pochází z rostlin. Pro návštěvníky byla ve stánku připravena ochutnávka různých odrůd bramboru, které obsahují pro člověka velmi důležité látky i s léčebným efektem, dále ukázka možnosti chovu okrasných ryb na zahradě a využití „zeleného koření“.

Na výstave byl prezentovaný evropský projekt Traditional and wild ? tradiční využívání planých rostlin, cílem kterého je chránit a sdílet mizející kulturní dědictví, a zlepšit životní situaci sociálně slabých skupin a posílit komunity lidí žijících ve venkovských oblastech Maďarska, Polska, České republiky a Slovinska.

Dalším evropským projektem, který byl na výstavě představen byl Herbs ? učebné materiály pre podporu malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, který predstavila Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra. Projekt přispívá k diverzifikaci činnosti v zemědelství. Jeho cílem bylo zachování a rozvoj vzdělávaní zemědelských pracovníků Maďarska, Slovenska, Německa a České republiky, včetne přípravy multimediálních učebních textů.

Expozice v pavilonu H, které připravilo PELERO CZ, o. s. na téma Venkovská zahrada s bylinami byla oceněna Cenou ředitele Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Ing. Jiřího Uhlíře za ucelenou expozici a edukativní přínos verejnosti při pestovaní a propagaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Členové sdružení PELERO CZ již nyní s elánem plánuji zaměření své účasti na výstavě v roce 2015.

Ing. B. Kocourková, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby