Klimaktérium prináša do života ženy výrazné hormonálne zmeny, ktoré sprevádza množstvo symptómov, ako sú návaly tepla, nočné potenie, vaginálna suchosť, poruchy spánku, depresia. Okrem toho sú s menopauzou úzko prepojené ďalšie zdravotné komplikácie ako osteoporóza, hypercholesterolémia, hypertenzia. Táto hormonálna zmena v organizme ženy nastáva približne medzi 40. až 50. rokom života. Po fyziologickej stránke ide o zníženie produkcie pohlavných hormónov. Administrácia týchto symptómov býva u každej ženy individuálna. Hormonálne zmeny sú spojené so znižovaním funkcie vaječníkov produkovať pohlavné hormóny estrogény a progesterón. Náhly pokles hladiny estrogénov často spôsobuje syndróm úzkosti vrátane potenia, návalov tepla, zmien nálady, suchosti pošvy, palpitácií a iných príznakov. Mnohí lekári odporúčajú substituovať v priebehu menopauzy práve chýbajúce hormóny. Hovoríme o hormonálnej substitučnej terapii (HRT). Nástup klimaktéria a ťažkosti s ním spojené sú individuálne a u každej ženy prebiehajú rôzne. Názory na hormonálnu substitučnú terapiu a na jej benefity a riziká sú rôzne. Dlhodobým užívaním hormónov však začínajú riziká nad benefitmi prevažovať a táto terapia môže viesť k rozvoju iných problémov. Estrogény zvyšujú riziko abnormálneho krvného zrážania (trombóza), vzostup krvného tlaku (hypertenzia), zvýšená retencia vody a zvyšovanie telesnej hmotnosti, zaťaženie pečene, migréna a podobne. Z dôvodu potenciálnych nežiaducich účinkov hormonálnej terapie, uprednostňujú ženy v období menopauzy čoraz častejšie použitie prírodných látok, tzv. fytoestrogénov (najmä izoflavóny, lignány, kumestany), ktorých účinky sú podobné účinkom prirodzených ženských pohlavných hormónov. Ženy v menopauze čoraz častejšie uprednostňujú použitie rastlinných hormónov ako možnú alternatívu pri svojich ťažkostiach. Ukázalo sa, že fytoestrogény sú schopné sa viazať na estrogénový receptor typu ? a najmä typu ?. Mechanizmus účinku je teda založený na interakcii fytoestrogénov s enzýmami a receptormi a vďaka ich stabilnej štruktúre a nízkej molekulovej hmotnosti ľahko prechádzajú cez bunkové membrány. Práve ich účinkom na estrogénové receptory sa vysvetľuje ich úloha v redukcii symptómov menopauzy a v prevencii hormón-dependentných nádorov. Terapia je dlhodobá.

Upozornenie: užívanie liečivých rastlín s obsahom fytoestrogénov je v tehotenstve a pri dojčení kontraindikované.

PharmDr. S. Fialová, PhD.

Pokračovanie


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby