Cukrovka sa stáva globálnou epidémiou! Postihuje asi 100 miliónov ľudí na celom svete a jej výskyt sa z roka na rok rapídne zvyšuje. Aj vy alebo niekto z vašej rodiny trpíte týmto ochorením? Alebo máte k jeho prepuknutiu len krôčik? Nádej vám prinášajú klinické štúdie zaoberajúce sa úlohou slnečného žiarenia, a tým aj slnečného vitamínu D3 v prevencii, ako aj terapii tohto ochorenia.

Keď sa v 20. storočí v Európe a rozvinutých krajinách zaviedla prevencia hypovitaminózy D v súvislosti s predchádzaním rachitíde, pokladali lekári problém nedostatku vitamínu D za vyriešený. Ukázalo sa však, že rôzne prejavy hypovitaminózy D sú stále časté a lekári nevychádzajú z údivu nad množstvom rôznych chorôb, ktoré má na svedomí nedostatok vitamínu D3. V súčasnosti sa tento vitamín stáva znova horúcou témou...Jeho veľmi nízke hodnoty sú späté s celým spektrom civilizačných ochorení, vrátane onkologických, kardiovaskulárnych, osteoporózy i duševných a autoimunitných ochorení, upozorňujú prof. MUDr. M.A. Šašinka, DrSc. a doc. MUDr. K. Furková, CSc, mim. prof. vo svojej publikácii „Slnečný” vitamín. Vitamín D3 získavaný prirodzenou cestou, pôsobením slnečných lúčov, by mal byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu všetkých pacientov trpiacich na autoimunitné ochorenia, teda aj diabetes, pripomínajú autori. Ich prepuknutie zreteľne súvisí s nedostatkom vitamínu D3, alebo aspoň patrí medzi možné príčiny ich vzniku.

Vitamín D3 vzniká po vystavení sa slnečnému žiareniu v koži ? z látky veľmi príbuznej cholesterolu a dostal meno cholekalciferol. Autori objasňujú, že v tele tento vitamín pôsobí podobným spôsobom ako steroidné pohlavné hormóny – často sa preto označuje aj ako hormón. Ide teda o „nevitamínový vitamín”. Prakticky v každej bunke sa nachádza špecifická bielkovina, ktorá viaže vitamín D3 – v tejto kombinácii má nečakane silné biologické účinky. Tento komplex pôsobí v bunkovom jadre ako prepisovač tak, že sa naviaže na určitý úsek deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) a vydáva povely na prepis informácií z rôznych génov pre tvorbu najrôznejších bielkovín. Týmto spôsobom ovplyvňuje nielen metabolizmus vápnika v kostiach, ale aj ďalšie životné pochody, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri obrane tela, v imunitnom systéme – teda aj pri prevencii cukrovky, ktorá sa považuje za autoimunitné ochorenie...


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby