Keď v roku 1753 Carl von Linné popisoval rod Dioscorea určite netušil, že rastliny tohto rodu sa stanu o 200 rokov hlavným aktérom príbehu, o objave tak významných liečiv akými sú kortizón a antikoncepčné lieky. Čeľaď nazval podľa antického a gréckeho vojenského lekára a autora knihy o liečivých rastlinách De Matéria Medica Libri quinique ( Dioscorides 2. pol. 1.st n. l.).

Rod Dioscorea zahŕňa 600 až 650 druhov, niektorí autori uvádzajú až 800 druhov. Tento rozdiel v počte druhov, uvádzaný rôznymi autormi pravdepodobne spôsobili rôzne omyly, ktoré sa stali pri identifikácií jednotlivých druhov. Napríklad William B. Hemsley v roku 1884 nesprávne určil druh ako Dioscorea composita. Iní botanici zamenili Dioscorea mexicana za Dioscorea spiculifloura. Niektoré druhy boli popísané viackrát. Z veľkého počtu druhov vyplýva aj veľký počet ich názvov nielen v cudzích jazykoch, ale aj v slovenčine alebo v češtine a latinčine (napríklad jam, smldinec, vzdušný zemiak, barbasco, cabeza de negro, diablov koreň atď.). Z týchto dôvodov sa v článku uvádzajú latinské názvy.

Niektoré druhy sa odjakživa využívali v ľudovom liečiteľstve a výžive. Domorodci v strednej Amerike ich používali pri liečbe artritídy, bolestiach kĺbov a končatín, chronickej únave, menštruačných a klimakterických ťažkostiach, kožných chorobách atď. Indiáni v Mexiku ju využívali aj pri love rýb. Niektoré druhy slúžia ako potravina.

Popri pozitívnom využívaní rôznych druhov dioskorey sú známe aj jej negatívne vplyvy na prírodu. V USA v štáte Florida je napríklad Dioscorea bulbifera (Dioskorea cibuľkonosná, ľudovo nazývaná aj vzdušný zemiak), považovaná za škodlivú burinu, ktorá tým že obrastá stromy a kry ich vytláča z prirodzeného biotopu. Je nebezpečná svojím rýchlym rozmnožovaním, pacibuľkami, ktoré vyrastajú vo výške, na stonkách v podobe hľúz. Pri seba menšom zatrasení kríka padajú na zem, kde sa rýchlo zakoreňujú. Rod dioscoreovitých je rozšírený po všetkých tropických oblastiach sveta.

Ing. V. Štalmach


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby