V tejto časti príspevku sa budeme venovať odmietavej reakcii niektorých jedincov po požití mlieka, ktorá sa označuje ako neznášanlivosť laktózy alebo laktózová intolerancia.

Mlieko predstavuje jednu z najhodnotnejších súčastí výživy. Je to plnohodnotná natívna potravina, ktorá je takmer nenahraditeľným pokrmom dojčiat, ale aj dôležitým pokrmom dospievajúcich i dospelých. Je to dokonalá komplexná potravina, ktorá je zdrojom všetkých hlavných výživových zložiek – bielkovín, mliečneho tuku, sacharidov, minerálnych látok i vitamínov a tieto sú v mlieku zastúpené v harmonickom pomere. Využiteľnosť živín mlieka v ľudskom organizme je vysoká, až 98 %. Spolu s mliečnymi výrobkami má ústredné postavenie v zdravej výžive.

Bielkoviny obsiahnuté v 1 litri mlieka pokryjú asi polovicu dennej potreby bielkovín dospelého človeka. Sú to plnohodnotné, ľahko stráviteľné bielkoviny, ktoré obsahujú všetky esenciálne i neesenciálne aminokyseliny, ktoré ľudský organizmus vyžaduje. Najdôležitejšou bielkovinou mlieka je kazeín. Je to komplexná súčasť mlieka, ktorá obsahuje vápnik, fosfor a malé množstvo horčíka.

Mliečny cukor laktóza je ďalšou z hlavných zložiek mlieka a mlieko je jej jediným zdrojom v prírode. Je menej sladká ako sacharóza a pri trávení sa pomalšie rozkladá. Hydrolýzou laktózy vznikajú monosacharidy glukózagalaktóza. Pre výživu dojčiat má osobitný význam, že galaktóza sa využíva v biochemizme nervovej sústavy ako zložka galaktozidov a cerebrozidov nervového a mozgového tkaniva. Treba pritom uviesť, že v prvom roku života sa vytvára okolo 70 % hmotnosti mozgu dospelého človeka.

(Ukážka)

Ing. B. Krkošková, CSc.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby