Výživa a metabolizmus má veľkú biologickú dôležitosť práve v tehotenstve a v období dojčenia, tiež v období detstva a dospievania. Správna výživa a príjem dôležitých bioaktívnych zložiek v prvom období vývinu jedinca má nielen krátkodobý vplyv na rast,  zloženie a funkčnosť tela, ale aj dlhodobé pôsobenie na zdravie a pri nesprávnej výžive i na vznik predpokladov niektorých ochorení a rizika úmrtia v dospelosti. Má vplyv aj na vývoj neurálnych funkcií a na spôsob reagovania jedinca na určité podnety, čo sa označuje ako fenomén „metabolického naprogramovania“.

V rámci ontogenetického vývoja môžeme pozorovať dvojaké zmeny – rastové a vývojové. Obidva procesy sú geneticky naprogramované. Rast a vývoj úzko spolu súvisia – s rastom dieťaťa prebieha i jeho vývin. Vývin je sled (poradie) zmien, ktoré vedú najprv ku vzniku a ďalej k rozlíšeniu jednotlivých tkanív a orgánov a potom, po vytvorení jednotlivých orgánov, k ich obnove. Prejavom vývinu je nielen vznik tkanív a orgánov, ale aj vývin ich funkcií.

Rast a vývin prebiehajú u každého jedinca podľa konkrétnych zákonitostí. Obidva procesy sú určené predovšetkým dedičnými faktormi, ich pôsobenie však ovplyvňujú aj faktory prostredia, medzi ktorými patrí dôležité miesto výžive a potrebnému príjmu bioaktívnych látok. Dedičné faktory stanovujú limity (hranice), v ktorých sa organizmus môže vyvíjať a prostredie svojimi vplyvmi (pozitívnymi či negatívnymi) určuje, čo a do akej miery sa zo zdedených predpokladov uskutoční. Podiel dedičnosti a vonkajšieho prostredia nie je vždy rovnaký. Pri vývoji niektorých vlastností a schopností má väčší význam dedičnosť, kým u iných sa viac uplatní vplyv prostredia. Najmä pri vývoji ľudského chovania a pri rozvoji inteligencie a talentu dochádza medzi genetickou zložkou a vplyvmi prostredia k zložitému vzájomnému spolupôsobeniu. Vzťah medzi dostupnosťou bioaktívnych zložiek potravín a procesmi diferenciácie buniek a tkanív v priebehu embryonálneho vývinu nie je doposiaľ celkom objasnený.

Priebeh tehotenstva, pôrod dieťaťa, obdobie dojčenia a zloženie materského mlieka sú ovplyvnené výživou a najmä príjmom dôležitých mikronutrientov, predovšetkým vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Základným zdrojom všetkých potrebných látok počas tehotenstva je vyvážená výživa. Podľa odporúčaní odborníkov by tehotné ženy mali dbať na dostatočnú konzumáciu piatich základných skupín potravín:

(ukážka)

Ing. B. Krkošková, CSc.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby