Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    K jubileu doc. Dr. PhMr. Jaroslava Kresánka CSc.    182
RNDr. PhMr. Imrich Kondel    Významné výročie    183
MUDr. Jaroslava Hoferová    Hygiena nadovšetko    184
Jiřina Spilková    Složení a účinky silic pro koupelové oleje    186
RNDr. Dušan Macejko -  Ing. Stanislav Jurčák    Perspektívy pestovania tonizujúcich rastlín na Slovensku    190
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Skôr registrované fytofarmaká II.    196
Tak sme písali     197
RNDr. Ján Stano CSc. - Ing. Miroslava Bernhauserová    Krátke poohliadnutie za Agrokomplexom ´96 v Nitre    199
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách XII.    201
Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XL.    206
Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Aj ovocie sú liečivé rastliny! Aké ovocie na vianočný stôl?    210
Autorský register    212
Vecný register    213

ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby