Ak v rámci detoxikačnej medicíny pracujeme s orgánovým pentagramom podľa tradičnej čínskej medicíny, tak nervový systém patrí vlastne do jeho stredu, pretože má súvislosť s celým organizmom

07 sa skladá z:

  • centrálneho nervového systému

  • periférneho nervového systému

  • vegetatívneho nervového systému

CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM

Patrí k nemu mozog a miecha. Mozog je z pohľadu čínskej medicíny zložený z mnohých častí so špecifickými funkciami, ktoré sú dokonale prepojené. Neexistuje žiadny jav v ľudskom organizme, ktorý by neprechádzal mozgom! Každú časť mozgu ovplyvňuje iný orgán a každá je nositeľom určitej funkcie: pamäť, rovnováha, centrum reči, prehĺtanie, vitalita, orientácia v priestore, krvný tlak... Jednotlivé časti mozgu majú vplyv na imunitný systém, takže detoxikáciou mozgu dôjde k obnoveniu riadenia imunity. Odstránenie infekčných ložísk v mozgu dokáže skvalitniť život – zlepšuje sa pamäť aj starším ľuďom, zbystria sa zmysly – zrak, sluch, čuch a vráti sa chuť do života. V dnešnom civilizovanom svete takmer neexistuje človek, ktorý by nemal v mozgu aspoň stopové množstvo toxickej záťaže.

Miecha

Miecha je ovplyvňovaná obličkami, to znamená, že poruchy okruhu obličiek sa premietnu do toxického zaťaženia miechy. Hromadenie voľných a usadených toxínov spôsobuje potom celý rad problémov pohybového systému. Keď sa k tomu pripojí autoimunitná reakcia, môžu vznikať vážne degeneratívne ochorenia, ako napr. roztrúsená skleróza. Pokiaľ zahájime detoxikáciu včas, je možné veľmi pozitívne ovplyvniť aj priebeh vážnejších ochorení, v horšom prípade aspoň zastaviť degeneratívny proces.

PERIFÉRNY NERVOVÝ SYSTÉM

Je priradený k pečeni. Patria k nemu hlavové a miechové nervy. Miechové nervy tvorí 31 párov nervov, vychádzajúcich z miechy medzi každým stavcom. Stres, ktorý sa premieta v chrbtici za spoluúčasti toxínov, spôsobuje vznik chorobných ložísk a následné bolesti chrbtice. Hlavové nervy tvorí 12 párov nervov, ktoré vychádzajú priamo z mozgu. Zohrávajú zásadnú úlohu, napríklad pri astme, nočných kŕčoch, brnení v rukách, pri alergických a nervových poruchách, dráždivom kašli u detí. Najdôležitejší je blúdivý nerv (nervus vagus), ktorý riadi dýchanie, ďalej nerv sedací, trojklanný, sluchový, zrakový.

Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny ovláda každú časť nervového systému iný orgán, preto je likvidácia toxínov zložitá záležitosť. Pri detoxikácii nervového systému jednoznačne platí, že zdravie a harmóniu človeku zaisťuje rovnováha medzi päticou funkčných okruhov. Akonáhle je niektorý zo základných orgánov zaťažený patologickými ložiskami, prenášajú sa chybné informácie do nervového systému, kde sa fixujú a zákonite spôsobujú vznik zdravotných problémov. Preto na prvé miesto musíme vždy klásť psychiku – myšlienka vždy predchádza činu. Negatívne emócie (strach, úzkosť, žiarlivosť, závisť, agresivita...) stojí na počiatku funkčných porúch orgánov a tieto poruchy prechádzajú do fyzických problémov. Stresom stiahnuté orgány dokážu nakumulovať toxíny v takej miere, že dlhodobý stres vždy spôsobí počiatok ochorenia.

I.  Batůšková


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby