Homeopatiu založil nemecký lekár a vysokoškolský učiteľ Samuel Fridrich Hahnemann (1755 – 1843). Prostredníctvom jeho žiakov sa rozšírila z Európy do Ameriky, Južnej Afriky a Ázie. Od alopatie (klasická medicína) sa líši tým, že v homeopatii sa podáva liek na naštartovanie vlastných obranných mechanizmov. Ide teda o liečbu súboru príznakov, prostredníctvom ktorých organizmus prejavuje svoju poruchu.

Homeopatia sa zakladá na niekoľkých princípoch. Základným princípom je princíp podobnosti Similia similibus curentur – podobné sa lieči podobným. Teóriu homeopatie odvodil Hahnemann po tom, čo počas viacerých dní užíval kôru z chinínovníka, ktorá obsahuje chinín. Prejavili sa u neho symptómy pripomínajúce maláriu (pocit zimy, únava, zrýchlenie tepovej frekvencie). Z tejto skúsenosti usúdil, že chinín používaný proti malárii pôsobí preto, lebo u zdravého človeka vyvoláva podobné symptómy ako u človeka postihnutého maláriou. Názov je odvodený od slova Homeo – čo znamená podobný a pathos – čo možno preložiť ako choroba, či utrpenie. Princíp „podobného podobným“ zaviedol už Hippokrates (400 rokov pred n.l.) a pokračoval v ňom Paracelsus (16 stor.).

Ako príklad podobnosti možno uviesť cibuľu Allium cepa. Hlavnými prejavmi podráždenia (napr. pri krájaní, ako to každý z nás pozná) je slzenie a zvýšená sekrécia z nosa. A práve na tieto príznaky je určená jej homeopatická forma. Z toho vyplýva, že v homeopatii prichádzajú do úvahy liečivá, ktoré sú schopné vyvolať v zdravom tele podobné príznaky, aké má choroba, ktorá sa nimi lieči. Ďalším princípom sú tzv. infinitezimálne množstvá lieku alebo potencie. Základom je použiť čo najmenšiu dávku homeopatika. Na prípravu sa používa špeciálny spôsob riedenia roztokov nazývaný potencovanie. Tento princíp homeopatie je ľahko spochybniteľný, keďže sa pri príprave používajú vysoké riedenia. Napríklad pri C 200 a vyšších potenciách sa v takomto preparáte nemôže nachádzať žiadna častica z pôvodnej riedenej látky, ktorá by mohla mať biologický efekt. Hovorí sa, že čím vyšší stupeň riedenia, tým špecifickejšie homeopatický preparát pôsobí....

Liečivé rastliny v homeopatii

Základom homeopatík sú najmä liečivé rastliny. Tu nachádzajú uplatnenie mnohé domáce a veľmi známe rastliny, ako napr. prilbica modrá (Aconitum napellus L.), hojne sa vyskytujúca púpava lekárska (Taraxacum officinale L.), alebo veľmi ťažko dostupné dnes už chránené rastliny, ako sú arnika (Arnica montana L.), hlaváčik (Adonis vernalis L.), poniklec (Pulsatilla sp.) a pod. Živočíšna ríša ponúka takisto vzácne suroviny, pričom sa tu využívajú jednak celé živočíchy, alebo ich produkty, ako napr. hadie jedy....

PharmDr. S. Fialová


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby