Vratič obyčajný - Vratič obecný - Tanacetum vulgare L.

Rozšíření: Od Středozemí po mírném pásu Evropy a Asie. U nás roste hojně až pospolitě na okrajích lesů, na pasekách, v luzích a olšinách, podél cest, na mezích apod. od nížiny do podhorského pásma na území celého státu. Bývá také pěstován jako okrasná rostlina.

Popis: Vytrvalá rostlina, 40 – 160 cm vysoká, trsnatá, aromatická, silně kafrově páchnoucí. Lodyha je přímá, hustě listnatá, tuhá, nahoře rozvětvená. Listy střídavé, jednoduché, jednou až dvakrát peřenosečné, s 5 – 12 jařmy podlouhle kopinatých, špičatých, zastřihávaně pilovitých úkrojků. Květy v drobných úborech hustě stažených v okoličnaté latě. Lůžko úboru je vyplněné dření, bez plevek. Zákrov střechovitě víceřadý. Květy v terči oboupohlavné, trubkovité, pětičetné, zlatožluté barvy. Okrajové květy chybějí. Kvete v červenci až září. Plody jsou nažky se zoubkatým lemem.

Použití: V terapii se užívají jen občas úbory (Tanaceti flos) nebo nať (Tanaceti herba) jako vermifugum v humánní i veterinární praxi. V lidovém léčitelství jako amarum.

Jedovatá část: Celá rostlina.

Obsahové látky: Rostlina obsahuje především silici, které je v květech až 1,5%, v listech 0,3 %. Silice se skládá ze 70 % ?-thujonu, dále terpenů pinenu a kamfenu, (-) kafru a borneolu. Dále obsahuje neglykosidové hořčiny (tanacetin, resp. tanacetin I a II), různé organické kyseliny, polyacetyleny a stopy alkalických bází.

Toxicita a příznaky: Nositelem toxicity je thujon obsažený v silici, který místně dráždí, působí zvracení a průjem, překrvení malé pánve. Otrava se projevuje bradykardií, zpomalením dechu, zúžením zorniček, nespořádaným myšlením, ztuhlostí jazyka, zduřením rtů a kómatem. Jindy převládají příznaky poruch trávicího ústrojí a těžké křeče. Vzniká mydriáza a tachykardie.

Léčení otravy: Převážně symptomatické.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby