MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc    Liečivé rastliny západu nového milénia (4)    110
MUDr. H. Zelenková CSc.    Ochrana pred hmyzom - alebo viete, čo sú repelenty?    114
Ing. B. Krkošová    Geneticky modifikované potraviny vo výžive 21. storočia    118
Ing. M. Habán PhD., Ing. M. Habánová PhD.    Láskavec - ratslina s liečivými účinkami    120
MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc    Drogy Slovenského liekopisu I. (4)    124
Redakcia    Rady starej mamy (3)    127
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Nová kniha o liečivých rastlinách v zverolekárstve    131
MVDr. P. Kováč, Pharm.Dr. M. Kováčová    Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve    132
Ing. J. Pížl    Zaváranie bez cukru a bez chémie    135
Ing. J. Pížl    Smädné leto alebo ako nezvädnúť    138
Anketa    141
Zo zahraničnej tlače    143
Kalendár podujatí o liečivých rastlinách (dokončenie)    144


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby