Klimakterium neboli přechod je přirozené období života ženy, kdy dochází k vyhasínání pohlavních funkcí, zastavuje se menstruační cyklus a nastává ztráta plodnosti. Dochází k řadě endokrinních, organických, metabolických i psychických změn, které jsou sice nedílnou součástí procesu stárnutí, avšak mnohdy mají negativní vliv na kvalitu života ženy. 

Symptomy spojené s poklesem folikulární aktivity se souhrnně označují jako menopauzální či klimakterický syndrom. Projevuje se zejména příznaky, jako jsou návaly horka, pocení, palpitace, výkyvy nálady a pocity úzkosti. Neléčený klimakterický syndrom může vyústit v závažnější projevy – atrofizace estrogendependentních tkání či metabolické změny, jako je zvýšení krevního tlaku, hladiny LDL cholesterolu i triglyceridů nebo zvýšená osteoresorpce.

První poznatky o klimakteriu pocházejí z období starověku, kdy již Aristoteles ve svých dílech uvádí, že menopauza nastává u žen ve věku kolem 40 let. Zájem lékařů o uvedenou problematiku se zvýšil v průběhu 19. století, kdy bylo zjištěno, že příčinou nepříjemných příznaků je snížení sérové koncentrace estrogenu. Na doplnění chybějících hormonů byla ženám podávána například testikulární šťáva či drcené vaječníky zvířat. První syntetický estrogen byl vyvinut v roce 1938 a postupně bylo podávání hormonálních preparátů zavedeno do běžné medicínské praxe. Prevence a terapie stavů spojených s estrogenním deficitem, ať už vegetativního klimakterického syndromu či organickometabolického estrogendeficitního syndromu, může být hormonální či nehormonální. V současnosti je nejefektivnější metodou potlačení nepříjemných příznaků hormonální substituční terapie (z angl. HRT – hormonal replacement therapy), alternativní přírodní metody volí ženy, které z nějakého důvodu nemohou, či nechtějí užívat syntetické hormony. ...

PharmDr. I. Daňková


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby