Liečivé rastliny 3/2023PharmDr. V. Forman, PhD.:
Podmanivá vôňa z Orientu    
Captivating fragrance from the Orient    
Fesselnder Duft aus dem Orient

Doc. PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.:
Účinky a terapeutické využitie rozmarínu lekárskeho    
Effects and therapeutic use of rosemary (Rosmarinus officinalis)    
Wirkung und therapeutische Verwendung von Rosmarin (Rosmarinus officinalis)  


PharmDr. L. Molčanová, Mgr. S. Kapalová:
Terapeutický potenciál morskej riasy – Ecklonia radiata (C. Agardh) J. Agardh (Lessoniaceae)    
Therapeutic potential of the seaweed/kelp: spiny kelp – Ecklonia radiata (C. Agardh) J. Agardh (Lessoniaceae)    
Therapeutisches Potenzial der Braunalgen – Ecklonia radiata (C. Agardh) J. Agardh (Lessoniaceae)

PharmDr. M. Malaník, Ph.D.:
Potenciál přírodních látek v terapii epilepsie    
The potential of natural substances in the therapy of epilepsy    
Das Potenzial natürlicher Substanzen in der Therapie der Epilepsie

Mgr. P. Mitrengová, PhD.:
Kôstkoviny nielen na tanieri    
Drupes not only on the plate    
Steinfrüchte nicht nur auf dem Teller  

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (13). Ako sa dnes mení mikrobióm pôdy a rastlín    
Plant microbiome (13). How the soil and plant microbiome is changing nowadays    
Pflanzenmikrobiom (13). Wie sich das Boden- und Pflanzenmikrobiom heutzutage verändert

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (44). Choroby a škůdci rakytníku    
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (44). Diseases and pests of sea buckthorns (Hippophae sp.)    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (44). Krankheiten und Schädlinge der Sanddorne (Hippophae sp.)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CXIV) – Prietržník holý – průtržník lysý – Herniaria glabra L. (Paronychiacae)    
From plant to man (CXIV). Smooth rupturewort – Herniaria glabra L. (Paronychiacae)    
Von der Pflanze zum Menschen (CXIV). Kahles Bruchkraut – Herniaria glabra L. (Paronychiacae)

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Acmella oleracea – jedinečná chuť Brazílie    
Acmella oleracea – the unique taste of Brazil    
Acmella oleracea – der einzigartige Geschmack Brasiliens  

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (42). Herniaria hirsuta – Iris ? orentina    
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (42). Herniaria hirsuta – Iris florentina    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (42). Herniaria hirsuta – Iris florentina 


Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Propolis v súčasnej fytoterapii    
Propolis in current phytotherapy    
Propolis in der gegenwärtigen Phytotherapie  

Ing. J. Korczyk-Szabó, PhD.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (9). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Poľsku    
Medicinal, aromatic and seasoning plants (9). Acquisition, collection, processing and use in Poland    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (9). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in Polen  

Ing. M. Nejezchlebová
Rostliny známé, neznámé – Paeonia L. (Paeoniaceae) – pivoňka – pivonka    
Plants known, unknown – Paeonia L. (Paeoniaceae) – paeony    
Pflanzen bekannt, unbekannt – Paeonia L. (Paeoniaceae) – Pfingstrose

Ľubovník – účinná pomoc pri strese a neurózach    
St John’s-wort – effective help with stress and neurosis    
Johanniskraut – effektive Hilfe bei Stress und Neurosen  

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Marta Velgosová    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Marta Velgosová    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Marta Velgosová

Advertoriál:
Homocysteín a starnutie organizmu    
Homocysteine and body aging    
Homocystein und die Körperalterung   


Príloha:
RNDr. K. Schwarzová, PhD.
Kliešte a lymská borelióza

 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby