Liečivé rastliny 2/2023PharmDr. V. Forman, PhD.:
Voňavé drevo vyvážené zlatom
Fragrant wood worth its weight in gold
Duftendes Holz, das sein Gewicht in Gold wert ist

PharmDr. M. Malaník, Ph.D.:
Potenciál rostlin v terapii epilepsie
The potential of plants in the therapy of epilepsy
Das Potenzial von Pflanzen in der Therapie der Epilepsie

PharmDr. M. Šutorová:
Liečivé rastliny v terapii respiračných ochorení
Medicinal plants in the therapy of respiratory diseases
Heilpflanzen in der Therapie von Atemwegserkrankungen

PharmDr. S. Jurkaninová, Ph.D.:
Rastlinné extrakty a ich obsahové látky účinné v terapii akné
Plant extracts and their active compounds effective in acne therapy
Pflanzenextrakte und ihre wirksamen Inhaltsstoffe in der Aknetherapie

Doc. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (12). Ako sa zmenil mikrobióm rastlín po ich domestikácii
Plant microbiome (12). How the plant microbiome changed after domestication
Pflanzenmikrobiom (12). Wie sich das Pflanzenmikrobiom nach ihrer Domestizierung verändert hat

PharmDr. K. Rendeková, PhD.:
Rastliny tradičnej čínskej medicíny v Európskom liekopise (1)
Plants of the Traditional Chinese Medicine (TCM) in the European Pharmacopoeia (1)
Pflanzen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) im Europäischen Arzneibuch (1)

Nová členka redakčnej rady: PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
New member of the editorial board
Neues Redaktionsbeiratsmitglied

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (43). Choroby a škůdci temnoplodce (Aronia sp.)
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (43). Diseases of chokeberries (Aronia sp.)
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (43). Krankheiten der Apfelbeeren (Aronia sp.)

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Hibiscus trionum – ibištek trojdielny
Hibiscus trionum – bladder hibiscus, flower-of-an-hour
Hibiscus trionum – Stunden-Roseneibisch

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CXIII) – Praslička roľná – přeslička rolní – Equisetum arvense L. (Equisetaceae)
From plant to man (CXIII). Field horsetail – Equisetum arvense L. (Equisetaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (CXIII). Acker-Schachtelhalm – Equisetum arvense L. (Equisetaceae)

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (41). Geranium robertianum – Helleborus viridis
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (41). Geranium robertianum – Helleborus viridis
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (41). Geranium robertianum – Helleborus viridis

Zo zahraničnej tlače: PharmDr. Ľ. Farkaš:
Ginko – redukcia neurologických porúch po COVID-19
Ginkgo – reduction of neurological disorders after COVID-19
Ginkgo – Reduktion neurologischer Störungen nach COVID-19

PharmDr. S. Kurhajec, PhD.:
Rastlinné inhibítory α-amylázy ako účinné antidiabetiká
Plant α-amylase inhibitors as effective antidiabetics
Pflanzliche Inhibitoren der α-Amylase als wirksame Antidiabetika

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Dmitrij Josifovič Ivanovskij
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Dmitri Iosifovich Ivanovsky
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Dmitri Iossifowitsch Iwanowski

Ing. J. Korczyk-Szabó, PhD.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (8). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Poľsku
Medicinal, aromatic and seasoning plants (8). Acquisition, collection, processing and use in Poland
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (8). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in Polen

Advertoriál:
Neposlušná prostata a plodnosť Troublesome prostate and fertility Widerspenstige Prostata und die Fruchtbarkeit


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby