Hoci bol eukalyptus nepochybne známy európskym bádateľom a zberateľom omnoho skôr, do botanických zbierok sa dostal až v 70. rokoch 18. storočia. Svoje latinské rodové pomenovanie eucalyptus dostal však až v roku 1788 a jeho autorom bol Charles Louis L'Héritier de Brutelle.

Názov vytvoril z dvoch gréckych základov: adverbia [eu], dobre, a slovesného adjektíva od slovesa [kalyptó] - [kalyptos], zahalený, obalený, obložený. Puky kvetov sú totiž obložené či zahalené pevným viečkom. Druhové meno, slovenské i latinské, opäť zodpovedá zovňajšku rastliny. Globulus je zdrobneninou latinského substantíva globus - guľa, čiže doslova ho môžeme preložiť ako guľôčka. Reflektuje takmer sférickú podobu zavretých kvetov.

PhDr. T. Hamar, PhD. - Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby