Liečivé rastliny 5/2022PharmDr. V. Forman, PhD.:
Známe i menej známe zložky parfumov (3)   
More or less known perfume ingredients (3)   
Mehr oder weniger bekannte Parfüminhaltsstoffe (3)

PharmDr. M. Dvorská, Ph.D.:
Okrasné rostliny jako možný zdroj biologicky aktivních látek – Maclura pomifera   
Ornamental plants as possible sources of bio-active substances – (Maclura pomifera)   
Zierpflanzen als mögliche Quellen bio-aktiver Stoffe – (Maclura pomifera) 

PharmDr. P. Mitrengová, PhD.:
Prírodné látky používané na ošetrenie starnúcej pokožky (1)   
Natural compounds used to treat aging skin (1)   
Naturstoffe zur Behandlung alternderHaut (1) 

RNDr. M. Bačkorová, Ph.D.:
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – pakonárnik otrubový – terčovka otrubčitá   
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – tree moss   
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – Baummoos, Elchgeweihfl echte 

Doc. S. Bittner Fialová, PhD.:
Kanabidiol (CBD) z pohľadu farmaceuta   
Cannabidiol (CBD) from a pharmacist’s point of view   
Cannabidiol (CBD) aus der Sicht eines Apothekers

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (41). Choroby a škůdci podbělu   
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (41). Diseases and pests of coltsfoot (Tussilago farfara)   
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (41). Krankheiten und Schädlinge des Huflattichs (Tussilago farfara) 

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CX) – Pľuzgierka islandská – pukléřka islandská, Cetraria islandica L. Ach. (Parmeliaceae)   
From plant to man (CX). True Iceland lichen, Iceland moss, Cetraria islandica L. Ach. (Parmeliaceae)   
Von der Pflanze zum Menschen (CX). Isländisches Moos, Cetraria islandica L. Ach. (Parmeliaceae) 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Calophyllum inophyllum – krásne a liečivé (nielen) listy   
Tamanu, oil-nut (Calophyllum inophyllum) – beautiful and healing (not only) leaves   
Alexandrischer Lorbeer, Tamanu (Calophyllum inophyllum) – schöne und heilende (nicht nur) Blätter 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (38). Cyclamen europaeum – Daphnae mezereum   
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (38). Cyclamen europaeum – Daphnae mezereum   
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (38). Cyclamen europaeum – Daphnae mezereum

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Sladkovka – novšie výskumy zdravotných účinkov   
Liquorice – recent research on its health effects   
Süßholz – neue Forschungen der gesundheitlichen Auswirkungen 

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (9) Vhodný mikrobióm môže pomôcť rastlinám v extrémnych situáciách   
Plant microbiome (9). A suitable microbiome can help plants in extreme situations   
Pflanzenmikrobiom (9). Ein geeignetes Mikrobiom kann Pflanzen in extremen Situationen helfen

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (5). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Českej republike   
Medicinal, aromatic and seasoning plants (5). Acquisition, collection, processing and use in the Czech Republic   
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (5). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in der Tschechischen Republik 

Jubileá:
K životnímu jubileu doc. RNDr. Jiřiny Spilkové, CSc.

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Paul Karrer   
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Paul Karrer   
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Paul Karrer 

Mgr. O. Ďuriška, PhD.:
Vplyv skladovania, spracovania a konzervácie húb na ich obsah glukánov   
Effects of storage, processing and preservation of mushrooms on their glucan content   
Einfluss der Lagerung, Verarbeitung und Konservierung von Pilzen auf ihren Glucangehalt 

Advertoriál:
Vitamín K2 – super výživa pre kosti. Vždy v tandeme s vitamínom D3, vápnikom a horčíkom   
Vitamin K2 – super nutrition for bones. Always in tandem with vitamin D3, calcium and magnesium   
Vitamin K2 – Supernahrung für die Knochen. Immer zusammen mit Vitamin D3, Calcium und Magnesium 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby