Tak ako v prípade gaštana aj cerasus v latinčine označuje čerešňu – strom i plod. Grécky výraz [kerasos], z ktorého latinský vychádza, sa používal na označenie čerešne vtáčej (Prunus avium L.).

Pôvod tohto slova je neistý, zrejme ide o predgrécku alebo anatolskú výpožičku, čo naznačuje aj pôvod šľachtených čerešní v Grécku. Tie boli dovezené z maloázijského Pontu, a tak sa so slovom kerasos nesprávne dával do súvislosti názov pontského mesta [Kerasús]. Úplný pôvod tohto výrazu však môže byť semitský, napríklad akkadský. Druhový názov vulgaris znamená všeobecný, zvyčajný či všedný.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby