Meno capsicum je latinského pôvodu, pretože však tento rastlinný druh pochádza z amerického kontinentu, je zrejmé, že svoje pomenovanie nemohol získať už v antike.

Najstaršie písomné pramene zachytávajúce názov rastliny ju nazývajú Solanum Capsicum dictum (ľuľok nazývaný Capsicum), prípadne Piper Indicum (indické/americké korenie – vzhľadom na historický kontext je potrebné prekladať indicum ako americký). Slovo paprika je modifikáciou slova piper a capsicum je odvodené od latinského slova capsa – taška, kapsa. Duté plody rastliny sú bobule v tvare struku a svojím tvarom pripomínajú tašky, v ktorých sa nachádzajú semená. Druhové meno annuum je odvodené od slova annus – rok a môže sa prekladať dvoma paradoxnými spôsobmi: slovíčkom ročný, ale aj každoročný. V prípade papriky druhové meno poukazuje na skutočnosť, že rastlina každoročne prináša plody a nejde o jednoročný druh.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby