Svoj súčasný názov získala rastlina už v dobách antiky. Latinské slovo buxus a jeho grécky ekvivalent [pyxos] označovali túto pomaly rastúcu drevinu, ako aj produkty vytvorené z jej tvrdého dreva, predovšetkým škatuľku.

Etymologický pôvod v latinskom a gréckom mene rastliny majú také bežné lexémy ako anglické box – škatuľka, či české slovo piksla – z nemeckého nárečového slova Püchsel, ako deminutíva od slova Püchse, čo v spisovnej nemčine zodpovedá slovíčku Büchse – plechovka, konzerva, krabička, čo pochádza zo slovíčka hojne používaného v stredovekej latinčine buxis – škatuľka ako alternatívy gréckeho [pyxis] – škatuľka z krušpánového dreva. Latinské prídavné meno sempervirens je zloženinou príslovky semper – vždy a príčastia virens – zelenajúci sa a dá sa preložiť ako vždyzelený, večne sa zelenajúci. Toto druhové meno je v nomenklatúre príznačné pre neopadavé druhy okrasných rastlín.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby