Liečivé rastliny 2/2022PharmDr. S. Jurkaninová, Ph.D.:
Kórejská krása – tradičné prírodné zložky kórejskej kozmetiky    
Korean beauty – traditional natural ingredients of Korean cosmetics    
Korean Beauty – traditionelle Naturinhaltsstoffe der koreanischen Kosmetik 

RNDr. V. Lachová, PhD.:
Skrížená reakcia inhalačných peľových alergénov s potravinami    
Cross-reaction of inhaled pollen allergens with food    
Kreuzreaktion von eingeatmeten Pollenallergenen mit Nahrungsmitteln 

PharmDr. M. Čulenová, Ph.D.:
Přírodní látky používané v anti-aging kosmetice: stimulace syntézy kolagenu a inhibice elastázy a kolagenázy    
Natural substances in anti-aging cosmetics: stimulation of collagen synthesis and inhibition of elastase and collagenase    
Naturstoffe in der Anti-Aging-Kosmetik: Stimulierung der Kollagensynthese und Hemmung von Elastase und Kollagenase

Mgr. P. Mitrengová, PhD.:
Prírodná podpora hojenia rán    
Natural support for wound healing    
Natürliche Unterstützung der Wundheilung 

Nové knihy:
prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Farmaceuticky významné semenné rostliny    
Pharmaceutically important spermatophytes (seed-bearing plants)    
Pharmazeutisch wichtige Samenpflanzen 

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (38). Choroby a škůdci zeravu    
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (38). Diseases and pests of thujas (Thuja)    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (38). Krankheiten und Schädlinge der Lebensbäume (Thuja) 

Ing. M. Nejezchlebová:
Rostliny známé i neznámé – Typha L. – pálka – orobinec (Typhaceae)    
Plants known and unknown – Typha L. (Typhaceae) – bulrush, cattail    
Pflanzen bekannt und unbekannt – Typha L. (Typhaceae) – Rohrkolben 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Kunzea ericoides – kanuka – čajový a medový ker    
Kunzea ericoides – kanuka – tea and honey bush    
Kunzea ericoides – kanuka – Tee- und Honigbusch 

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (6). Vznik a zloženie mikrobiómu nadzemnej časti rastliny    
Plant microbiome (6). Plant aerial part microbiome formation and composition    
Pflanzenmikrobiom (6). Bildung und Zusammensetzung des Mikrobioms des oberirdischen Teils der Pflanze

PharmDr. M. Malaník, Ph.D.:
Ficus carica L. – strom poznání dobra a zla?    
Ficus carica L. – the tree of knowledge of good and evil?    
Ficus carica L. – der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? 

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CVII): Pivonka lekárska – pivoňka lékařská, † Paeonia officinalis L. (Paeoniaceae)    
From plant to man (CVII). Common peony, † Paeonia officinalis L. (Paeoniaceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (CVII). Gemeine Pfingstrose, † Paeonia officinalis L. (Paeoniaceae) 

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (2). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Slovenskej republike    
Medicinal, aromatic and seasoning plants (2). Acquisition, collection, processing and use in the Slovak Republic    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (2). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in der Slowakischen Republik 

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Rakytník rešetliakovitý (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) v prevencii a liečbe    
Sea-buckthorn (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) in prevention and therapy    
Sanddorn (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) in der Vorbeugung und Behandlung 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (35). Bryonia alba – Cerasus vulgaris    
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (35). Bryonia alba – Cerasus vulgaris    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (35). Bryonia alba – Cerasus vulgaris 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Richard Evans Schultes    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Richard Evans Schultes    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Richard Evans Schultes 

Advertoriál:
Bioflavonoidy posilňujú obranyschopnosť organizmu    
Bioflavonoids strengthen the body’s defenses    
Bioflavonoide stärken die Abwehrkräftedes Körpers


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby