Liečivé rastliny 3/2021PharmDr. S. Jurkaninová:
Kampó – tradičná japonská medicína
Kampo – Traditional Japanese medicine (TJM)
Kampo – Traditionelle Japanische Medizin

Prof. Ing. P. Pavloušek, Ph.D.:
Možnosti využití aktuálních poznatků o rezistenci k houbovým chorobám ve šlechtění révy vinné (1)
Current knowledge on fungal diseases resistance and its possible use in grapevine breeding (1)
Aktuelles Wissen über die Pilzkrankheitenresistenz und ihre mögliche Nutzung in der Weinrebenzüchtung (1)

Mgr. M. Mergová:
Infekcie močových ciest – postrach nielen horúcich letných dní
Urinary infections – a menace, not only on hot summer days
Infektionen der Harnwege – ein Schrecken nicht nur an heißen Sommertagen

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Flavonoly – ochrana pred Alzheimerovou chorobou
Flavonols – Alzheimer’s disease prevention
Flavonole – Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit

PharmDr. M. Malaník, Ph.D.:
Jeřáb oskeruše – zapomenutý strom našich předků
True service tree (Sorbus domestica) – a forgotten tree of our ancestors
Speierling (Sorbus domestica) – ein vergessener Baum unserer Vorfahren

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (1). Mikróby okolo nás
Plant microbiome (1). Microbes around us
Pflanzenmikrobiom (1). Mikroben um uns herum

PharmDr. M. Gáborová:
Plectranthus – okrasné rastliny, ktoré liečia
Spur-flower (Plectranthus) – ornamental plants that heal
Harfensträucher (Plectranthus) – Zierpflanzen, die heilen

Mgr. M. Helcman:
Alternatívne riešenie problému závislosti od opioidov
Phytotherapy of opioid dependence
Phytotherapie der Opioidabhängigkeit

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (33). Choroby a škůdci violky
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (33). Diseases and pests of pansies/violas (Viola)
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (33). Krankheiten und Schädlinge der Veilchen/Violen (Viola)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CII) – Paprika ročná – paprika roční, Capsicum annuum L. (Solanaceae)
From plant to man (CII). Capsicum, Capsicum annuum L. (Solanaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (CII). Paprika, Capsicum annuum L. (Solanaceae)

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Euphorbia antisyphilitica – poklad mexickej púšte
Candelilla (Euphorbia antisyphilitica) – a jewel of the Mexican desert
Candelilla (Euphorbia antisyphilitica) – ein Schatz der mexikanischen Wüste

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (30). Succisa pratensis – Zea mays
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (30). Succisa pratensis – Zea mays
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (30). Succisa pratensis – Zea mays

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Michal Greisiger
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Michael Greisiger
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Michael Greisiger

Redakcia:
Selén – minerál imunity i plodnosti
Selenium – the mineral of immunity and fertility
Selen – das Mineral der Immunität und Fruchtbarkeit


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby